14Citoslovce

Pojem interjections se v angličtině užívá hlavně pro projevy vyplývající ze zvolání člověka.Oh!Ach!Ouch!Au!Ooh!Ó!Phooey!Fúj!Wow!Jú!, Tý jó!Ostatní citoslovce jsou v angličtině velmi bohatá a vesměs vyplývají ze sloves vážících se k dějům, při nichž daný zvuk vzniká.Často také vznikají hlasovým napodobením skutečného zvuku. O těch se většinou hovoří jako o zvukomalebných - onomatopoeic.splashcákbangbumthudžuchcrackkřupcock-a-doodle-dookykyrykýmewmňaubow-wowhaf-haf