7.11.4Tvoření budoucího času průběhového

Tvoří se pomocí will be nebo shall be a průběhové formy významového slovesa -ing.We will be expecting you.Budeme vás očekávat.Otázka vznikne opět pouze záměnou pořadí podmětu a formy will či shall.Will you be waiting there?Budeš tam čekat?Will they be helping us?Budou nám pomáhat?Zápor se utvoří prostě doplněním not za formu will či shall nebo pomocí záporných zájmen a příslovcí.Mohou se opět tvořit stažené tvary won't.I won't be sitting here forever.Nebudu tady sedět věčně.