11.2Stupňování příslovcí

Příslovce se stupňují podobně jako přídavná jména, a to i pokud jde o nepravidelná příslovce:
well - better - best much - more - most
badly - worse - worst far - farther/further - farthest/furthest
little - less - least
Jednoslabičná pravidelná příslovce se pak stupňují pomocí přípon -er a -est a platí pravidlo o změně koncového -y na -ier či -iest.fast - faster - (the) fastest, early - earlier - (the) earliest, long - longer - (the) longestJane runs the fastest of all the girls.Jana běhá ze všech děvčat nejrychleji.Určitý člen u třetího stupně se užije tam, kde srovnáváme výkony různých osob či věcí. Neužívá se ale, pokud srovnáváme různé možné úrovně stejné osoby či věci. Např.:Víceslabičná pravidelná příslovce se stupňují pomocí more a most.slowly - more slowly - most slowlyeasily - more easily - most easilyPoznámka: Jsou však příslovce, kde stupňování vzhledem k jejich významu nemá smysl.weekly, daily