6Číslovky

Anglické číslovky můžeme dělit jako v češtině na číslovky základní a řadové.