7.8Rozkazovací způsob

Při tvoření rozkazu je třeba rozlišovat, jde-li o rozkaz kladný či záporný zákaz.Kladný rozkaz se tvoří jednoduše infinitivem daného významového slovesa, většinou bez uvedení osoby.Go!Jeď!Stop!Stůj!Listen to me!Poslouchej(te) mě!Let me out!Pusť(te) mě ven!Záporný rozkaz pro druhou osobu se tvoří jako zápor v čase přítomném prostém pomocí don't, ale většinou bez uvedení osoby.Slova typu something, somebody ap. se po záporu mění na anything, anyone ap.Don't do it!Nedělej(te) to!Don't ask her about it.Neptej(te) se jí na to.Don't tell anyone.Nikomu to neříkej(te)!Záporný rozkaz lze utvořit také pomocí záporných slov never, nobody, nothing, nowhere ap. a vynechat obrat don't.Say nothing!Nic neříkej!Call nobody!Nikomu nevolej!Never ask for anything.Nikdy o nic nežádej.It is nowhere.Nikde to není.Je třeba mít na paměti, že ve spisovné angličtině by se neměly ve větě vyskytovat zdvojené zápory. Nemělo by se tedy užívat např.:Never ask for nothing. ap.Rozkaz třetí osobě se tvoří většinou pomocí slovíčka let a příslušného zájmena v předmětovém pádě.Let him call me.Ať mi zavolá.Let her ask somebody.Ať se někoho zeptá.Let them stay.Ať zůstanou.Záporný rozkaz třetí osobě se také tvoří pomocí let ve spojení s not před významovým slovesem nebo s don't před let.Let him not come.Ať nechodí.Let her not send it.Ať to neposílá.Don't let them do it.Ať to nedělají.Don't let anyone leave.Ať nikdo neodchází.