16Odvozování slov v angličtině

Odvozování slov v angličtině probíhá podobně jako v češtině od základu slova pomocí předpon a přípon.Odvozováním může také docházet ke změně slovního druhu - hlavně u odvozování pomocí přípon.