13.1Spojky souřadicí

Slučovacíand - „a“, both... and - „jak... tak“, as well as - „jakož i“Odporovacíbut - „ale“, yet, (and) still - „přesto, i tak“Vylučovacíor - „nebo“, either... or - „buď... nebo“, neither... nor - „ani... ani“Účinkové(and) so, thus - „(a) tak“, therefore - „proto“