9Podmínková souvětí

Podmínka v anglickém souvětí může být buď přítomná nebo minulá a dále reálná či nereálná. V angličtině se pro tyto podmiňovací způsoby často užívají termíny Zero conditional, First conditional, Second conditional a Third conditional.Více viz následující kapitoly.