6.3Řadové číslovky

Až na pár výjimek se tvoří přidáním přípony -th za základní číslovku.Pozor! Koncovka -y u základní číslovky se ale pak mění na -ieth.
1. first 11. eleventh 30. thirtieth
2. second 12. twelfth 40. fortieth
3. third 13. thirteenth 50. fiftieth
4. fourth 14. fourteenth 60. sixtieth
5. fifth 15. fifteenth 70. seventieth
6. sixth 16. sixteenth 80. eightieth
7. seventh 17. seventeenth 90. ninetieth
8. eighth 18. eighteenth 100. hundredth
9. ninth 19. nineteenth 1000. thousandth
10. tenth 20. twentieth 1000000. millionth
Číslovky nad 20 se tvoří z číslovky základní (desítky, stovky atd.), pomlčky a číslovky řadové (jednotky). Např.: 22. - twenty-second, 31. - thirty-first, 56. - fifty-sixth ap.Řadovým číslovkám pojícím se s podstatným jménem většinou předchází určitý člen.the fourth, the tenth, the twenty-sixth, the forty-first; the fifty-secondZkráceně je lze zapsat číslicí s příponou th. Člen se před nimi vysloví, ale nepíše.4th, 8th, 11th, 35th, 68th ap.Výjimky jsou: 1st, 2nd a 3rd a číslovky složené takto končící - 31st, 42nd, 53rd ap.Přípony th, st, nd a rd se většinou zapisují v podobě horního indexu.