10Souslednost časová

Souslednost je jev, který v češtině nemá přímou obdobu, a proto je pro Čecha hůře pochopitelný. Má však velmi dobrý logický základ.Slouží k odlišení vzájemné časové souvislosti mezi ději v jednotlivých větách souvětí.Objevuje se v souvětích, kde se v hlavní větě hovoří v rámci nějakého minulého času.Souslednost se projevuje v posunech časů vedlejších vět předmětných či podmětných v souladu s časem ve větě hlavní pro postižení jejich vztahu k současnosti.Posuny v časech ve větách vedlejších jsou následující:
čas přítomný do času minulého (past simple)
čas předpřítomný do času předminulého (past perfect)
čas minulý do času předminulého (past perfect)
čas budoucí do podmínkového tvaru “would”
a)S přítomným časem ve větě vedlejšíHlavní věta v přítomnosti:Říká, že to nechce.He says he doesn't want it.Ale: Hlavní věta v minulosti:Řekl, že to nechce.He said he didn't want it.V češtině došlo k posunu jen ve větě hlavní. Angličtina však zachovává vztah k přítomnosti u obou vět a věta vedlejší se proto posunula do minulého času.b)S minulým časem ve větě vedlejšíHlavní věta v přítomnosti:Říká, že to udělal.He says he did it.Ale: Hlavní věta v minulosti:Říkal, že to udělal.He said he had done it.Angličtina opět zachovává vztah k přítomnosti u obou vět a věta vedlejší se posunula do předminulého času.c)S budoucím časem ve větě vedlejšíHlavní věta v přítomnosti:Věřím, že to udělá.I believe he will do it.Ale: Hlavní věta v minulosti:Věřil jsem, že to udělá.I believed he would do it.Angličtina zachovává vztah k přítomnosti u obou vět a věta vedlejší s budoucím časem will se posunula do podmínkového tvaru would.Další příklady - pozor na čas ve vedlejší větě v českém překladu.I thought you were there.Myslel jsem, že jsi tam.I thought you had been there.Myslel jsem, že jsi tam byl.I thought you would be there.Myslel jsem, že tam budeš.She didn't know I was ill.Nevěděla, že jsem nemocný.She didn't know you had sent it.Nevěděla, že jsi to už poslal.She didn't know you would be angry.Nevěděla, že se budeš zlobit.Poznámka: Souslednost se uplatňuje i v rozsáhlejších souvětích na všechny věty vedlejší.Souslednost se neuplatní, pokud se ve větě vedlejší vyjadřuje něco, co obecně stále platí i v okamžiku projevu mluvčího.They didn't realize the sea water is salty.Neuvědomili si, že je mořská voda slaná.