8.1Tvar „WOULD“

Would wʊd je tvarem slovesa will a vyjadřuje obecnou podmínku - „co by se stalo“, kdyby...Podmiňovací would se používá obdobně jako will v čase budoucím prostém.V oznamovací kladné větě stojí za podmětem a před infinitivem významového slovesa.I would do it.Udělal bych to.They would be glad.Byli by rádi.It would be easier.Bylo by to snazší.She would surely agree.Určitě by souhlasila.It would help us.To by nám pomohlo.I would like to...Rád bych..., Chtěl bych...I would hate to...Velice nerad bych...Otázka a zápor se tvoří obdobně jako u budoucího času prostého, ale místo will pomocí tvaru would.Záporné formy would not se také stahují do podoby wouldn't.Would it be possible?Bylo by to možné?Would you do it for me?Udělal bys to pro mě?It wouldn't suit me.To by mi nevyhovovalo.They wouldn't like it.To by se jim nelíbilo.Wouldn't it be better to...?Nebylo by lepší...?