8.5Tvar „OUGHT TO“

Ought to ɔːt tuː je způsobové (modální) sloveso vyjadřující důrazné doporučení typu měl(a) by, mělo by, měl bys, měli bychom, měli by(ste).Užitím se velmi podobá tvaru should, ale je důraznější a vyjadřuje morální povinnost, závazek, předpoklad či silné očekávání ap.You ought to help your mum.Měl bys pomáhat mámě.They ought to do that.Měli by to udělat.It ought to be fun.Měla by to být legrace.Zápor se tvoří pomocí ought not ... a často se zkracuje na oughtn't. Např.:You ought not to argue with your mother.S matkou by ses neměl hádat.I ought not to tell you this.Tohle bych vám vůbec neměl říkat.