7.9Výzvy pomocí „Let\'s“

Zvolání vyzývající k činnosti se v angličtině tvoří pomocí formy: Let us ... velmi často užívané ve staženém tvaru Let's ... spolu s významovým slovesem. Např.:Let's go.Pojďme.Let's talk.Promluvme si.Let's hope that ...Doufejme, že...Zápor se opět tvoří pomocí not před významovým slovesem, tedy Let's not ... Např.:Let's not argue.Nehádejme se.Let's not waste time.Neplýtvejme časem.Let's not be late.Ať nepřijdeme pozdě.