7.10.3Tvar „USED TO“ a „WOULD“ v minulém čase

Dávná minulost a opakování děje v minulosti se popisuje pomocí forem used to a pomocí would. Slovo would se užívá hlavně pro události, které se opakovaly relativně pravidelně.I used to go there with my dad.Chodíval jsem tam se svým tátou.He used to be my favourite player.Býval to můj oblíbený hráč.It isn't what it used to be.Není to, co to bývalo.I would take piano lessons.Chodíval jsem na hodiny klavíru.We would play each weekend.Hrávali jsme každý víkend.He would get up early.Brzy vstával.