3.1.2Stupňování pomocí „more“ a „most“

Tímto způsobem se stupňují dlouhá přídavná jména - jiná, než je vymezeno u předchozího stupňování příponami.Pro vyjádření druhého stupně se před přídavné jméno klade more více, pro vyjádření třetího stupně slovo most nejvíce.Ke třetímu stupni se váže určitý člen the jako u stupňování příponami.interesting - more interesting - the most interestingbeautiful - more beautiful - the most beautifuldemanding - more demanding - the most demandingboring - more boring - the most boringPoznámka: Některá dvojslabičná přídavná jména lze stupňovat oběma výše uvedenými způsoby.