4.1Člen určitý – „THE“

Tento člen se užívá k vymezení konkrétního subjektu. Typicky se vztahuje k tomu, o čem již byla řeč, nebo k něčemu, co už je mluvčímu známé.V češtině se často může určitý člen překládat jako ten, ta, to ap.The book is about ...Ta kniha je o...The boy speaks good English.Ten chlapec mluví dobře anglicky.The girl has dark hair.Ta dívka má tmavé vlasy.Výslovnost dvojhlásky TH je zde znělá, určitý člen se tedy vyslovuje: ðə.Pozor! Výslovnost určitého členu se mění na ðiː, pokud člen stojí před hláskou, která se vyslovuje jako samohláska. Např.:the apple, the hour, the evening, the afternoon, the animal ap.