4.2Člen neurčitý – „A“ nebo „AN“

Užívá se, hovoříme-li o subjektu, který není dosud jasně vymezen nebo není třeba jej nijak specifikovat. Např.:There's a car (there).Je tam (nějaké) auto.He has a book.Má knížku.A man is waiting there.Čeká tam nějaký muž.Tvar neurčitého členu závisí na tom, před jakou hláskou se vyskytuje. Následuje-li za ním vyslovovaná samohláska, má tvar an. Jinak má tvar a. Např.:a bar, a car, a house, an apple, an hour, an easy language, an old house, an honest manPozor! Neurčitý člen se neužívá před množným číslem podstatného jména! Místo členu se často užije slovo some (nějaký), v otázce pak obvykle any.He has an apple. – He has some apples. – Has he got any apples?