Omluvy, omyly a lítost

Omluvy, omyly a lítost

Excuses, misunderstanding and regret
Je mi líto., Mrzí mě to.
I'm sorry.
aɪm ˈsɒrɪ
Omlouvám se.
I apologize.
aɪ əˈpɒləˌdʒaɪz
Promiňte.
Excuse me., I'm sorry.
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪm ˈsɒrɪ
Promiňte, že vás obtěžuji.
I'm sorry to bother you.
aɪm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː
Nezlobte se/Nerozčilujte se prosím.
Please don't be angry.
pliːz dəʊnt biː ˈæŋgrɪ
Uklidněte se.
Calm down, please.
kɑːm daʊnˌ pliːz
Zlobíte se na mne?
Are you angry with me?
ɑː juː ˈæŋgrɪ wɪθ miː?
Omluvte mne na chvíli.
Excuse me for a moment.
ɪkˈskjuːz miː fɔː ə ˈməʊmənt
Chci se omluvit (za...).
I want to apologize (for...).
aɪ wɒnt tə əˈpɒləˌdʒaɪz (fə)
Obávám se, že ne.
I'm afraid not.
aɪm əˈfreɪd nɒt
Doufám, že neruším.
I hope I am not disturbing you.
aɪ həʊp aɪ əm nɒt dɪˈstɜːbɪŋ juː
Promiňte, že jdu pozdě.
(I'm) sorry I'm late.
(aɪm) ˈsɒrɪ aɪm leɪt
Promiňte, nerozuměl jsem (dobře).
Sorry, I didn't understand (well).
ˈsɒrɪˌ aɪ ˈdɪdnt ˌʌndəˈstænd (wεl)
Promiňte, potřebuji...
Excuse me, I need...
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪ niːd
Nechtěl jsem se vás dotknout.
I didn't mean to offend you.
aɪ ˈdɪdnt miːn tə əˈfεnd juː
To je (ale) škoda.
What a pity/shame!
wɒt ə ˈpɪtɪ/ʃeɪm!
To nevadí.
Never mind.
ˈnεvə maɪnd
Nic se nestalo.
It's okay.
ɪts ˌəʊˈkeɪ
Bohužel ano/ne.
I'm afraid so/not.
aɪm əˈfreɪd səʊ/nɒt
Nedělejte si (s tím) starosti.
Don't worry (about it).
dəʊnt ˈwʌrɪ (əˈbaʊt ɪt)
Nedá se nic dělat.
It can't be helped.
ɪt kɑːnt biː hεlpt
Nemohu již čekat.
I can't wait any longer.
aɪ kɑːnt weɪt ˈεnɪ lɒŋgə
Nevím to (jistě).
I don't know it (for sure).
aɪ dəʊnt nəʊ ɪt (fə ʃʊə)
To musí být omyl.
It must be a misunderstanding.
ɪt mʌst biː ə ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ
To musí být omyl. (do telefonu)
You must have a wrong number.
juː mʌst hæv ə rɒŋ ˈnʌmbə
Spletl jsem se.
I was mistaken.
aɪ wɒz mɪˈsteɪkən