Dny a týdny

Dny a týdny

Days and weeks
dnes
today
təˈdeɪ
zítra
tomorrow
təˈmɒrəʊ
pozítří
the day after tomorrow
ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ
popozítří
in three days
ɪn θriː deɪz
včera
yesterday
ˈjεstəˌdeɪ
předevčírem
the day before yesterday
ðə deɪ bɪˈfɔː ˈjεstəˌdeɪ
denně, každý den
daily, every day
ˈdeɪlɪˌ ˈεvrɪ deɪ
jednou denně/týdně
once a day/week
wʌns ə deɪ/wiːk
za tři dny/týdny
in three days/weeks
ɪn θriː deɪz/wiːks
minulý/příští týden
last/next week
lɑːst/nεkst wiːk
v týdnu
during the week
ˈdjʊərɪŋ ðə wiːk
o víkendech
on weekends
ɒn ˌwiːkˈεndz
pracovní den
working day, (AmE) workday
ˈwɜːkɪŋ deɪˌ ˈwɜːkˌdeɪ
všední den
weekday
ˈwiːkˌdeɪ
svátek
holiday
ˈhɒlɪˌdeɪ

Dny v týdnu

Days of the week
pondělí
Monday
ˈmʌndeɪ
úterý
Tuesday
ˈtjuːzdeɪ
středa
Wednesday
ˈwεnzdeɪ
čtvrtek
Thursday
ˈθɜːzdeɪ
pátek
Friday
ˈfraɪdeɪ
sobota
Saturday
ˈsætədeɪ
neděle
Sunday
ˈsʌndeɪ
ve středu/čtvrtek
on Wednesday/Thursday
ɒn ˈwεnzdeɪ/ˈθɜːzdeɪ

Části dne

Parts of the day
ráno
morning
ˈmɔːnɪŋ
dopoledne
morning
ˈmɔːnɪŋ
poledne
noon
nuːn
odpoledne
afternoon
ˌɑːftəˈnuːn
večer
evening
ˈiːvnɪŋ
noc
night
naɪt
půlnoc
midnight
ˈmɪdˌnaɪt
ráno (kdy)
in the morning
ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
v poledne
at noon
æt nuːn
odpoledne (kdy)
in the afternoon
ɪn ðiː ˌɑːftəˈnuːn
večer (kdy)
in the evening
ɪn ðiː ˈiːvnɪŋ
dnes večer
tonight
təˈnaɪt
včera večer
last night
lɑːst naɪt
v noci
at night
æt naɪt
brzy ráno
early in the morning
ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
o/po půlnoci
at/after midnight
æt/ˈɑːftə ˈmɪdˌnaɪt
během dne
during the day
ˈdjʊərɪŋ ðə deɪ