Barvy

Barvy

Colours
Jakou to má barvu?
What colour is it?
wɒt ˈkʌlə ɪz ɪt?
Jaká je vaše oblíbená barva?
What's your favourite colour?
wɒts jɔː ˈfeɪvrɪt ˈkʌlə?
Chtěl bych to v jiné barvě.
I'd like it in a different colour.
aɪd laɪk ɪt ɪn ə ˈdɪfərənt ˈkʌlə
Máte nějaký světlejší/tmavší?
Do you have a lighter/darker one?
dʊ juː hæv ə ˈlaɪtə/dɑːkə wʌn?
barva
colour
ˈkʌlə
barevný
coloured
ˈkʌləd
bezbarvý
colourless, (AmE) colorless
ˈkʌləlɪsˌ ˈkʌləlɪs
béžový
beige
beɪʒ
bílý
white
waɪt
bledý
pale
peɪl
černý
black
blæk
červený
red
rεd
fialový
violet
ˈvaɪəlɪt
hnědý
brown
braʊn
kaštanový
chestnut
ˈtʃεsˌnʌt
modrý
blue
bluː
oranžový
orange
ˈɒrɪndʒ
purpurový
purple
ˈpɜːpl
růžový
pink, rosy
pɪŋkˌ ˈrəʊzɪ
stříbrný
silver
ˈsɪlvə
světlý
light
laɪt
šedý
grey, (AmE) gray
greɪˌ greɪ
tmavý
dark
dɑːk
zelený
green
griːn
zlatý
gold(en)
gəʊld(εn)
žlutý
yellow
ˈjεləʊ