Drogerie

Drogerie

Chemist's
Kde je tady drogerie?
Where is the chemist's/(AmE) drugstore here?
wεə ɪz ðə ˈkεmɪsts/ˈdrʌgˌstɔː hɪə?
Chtěl bych nějaký repelent.
I'd like some insect repellent.
aɪd laɪk sʌm ˈɪnsεkt rɪˈpεlənt
Kde máte opalovací krémy?
Where are the suntan lotions?
wεə ɑː ðə ˈsʌnˌtæn ˈləʊʃənz?
Můžu se podívat na ten parfém?
Can I have a look at that perfume?
kən aɪ hæv ə lʊk æt ðæt ˈpɜːfjuːm?
Dokdy máte otevřeno?
What is the closing time?
wɒt ɪz ðə ˈkləʊzɪŋ taɪm?
sprchový gel
shower gel
ˈʃaʊə dʒεl
šampon
shampoo
ʃæmˈpuː
pleťové mléko
body lotion
ˈbɒdɪ ˈləʊʃən
krém na opalování
sun cream, suntan lotion
sʌn kriːmˌ ˈsʌnˌtæn ˈləʊʃən
krém po opalování
after sun lotion
ˈɑːftə sʌn ˈləʊʃən
ochranný krém (opalovací)
sunscreen
ˈsʌnˌskriːn
holicí strojek
(safety) razor
(ˈseɪftɪ) ˈreɪzə
pěna na holení
shaving foam
ˈʃeɪvɪŋ fəʊm
čisticí prostředek
detergent
dɪˈtɜːdʒənt
prostředek na nádobí
dish detergent
dɪʃ dɪˈtɜːdʒənt
repelent
insect repellent
ˈɪnsεkt rɪˈpεlənt
deodorant
deodorant
diːˈəʊdərənt
vlhčené ubrousky
hand wipes
hænd waɪps
pěnové tužidlo
styling mousse
ˈstaɪlɪŋ muːs
gel na vlasy
hair gel
hεə dʒεl
náplast
plaster, (AmE) adhesive plaster
ˈplɑːstəˌ ədˈhiːsɪv ˈplɑːstə
polštářková náplast
adhesive bandage, (AmE) Band-Aid
ədˈhiːsɪv ˈbændɪdʒˌ ˈbændˌeɪd
antiperspirant
antiperspirant
ˌæntɪˈpɜːspərənt
zubní kartáček
toothbrush
ˈtuːθˌbrʌʃ
zubní pasta
toothpaste
ˈtuːθˌpeɪst
toaletní papír
toilet paper
ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
(hygienické) vložky
sanitary (BrE) towels/(AmE) napkins
ˈsænɪtərɪ ˈtaʊəlz/ˈnæpkɪnz
tampony
tampons
ˈtæmpɒnz
prezervativ
condom, Durex
ˈkɒndəmˌ ˈdjʊərεks
sirky
safety matches
ˈseɪftɪ mætʃɪz
zapalovač
lighter
ˈlaɪtə
tuhý líh
(solid) fuel tablets
(ˈsɒlɪd) fjʊəl ˈtæblɪts