Pozvání

Pozvání

Invitation
Pozvi ji někam!
Ask her out!
ɑːsk hə aʊt!
Máš zítra dopoledne/večer čas?
Are you free tomorrow morning/evening?
ɑː juː friː təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ/ˈiːvnɪŋ?
Zítra nemám nic v plánu.
I've got no plans for tomorrow.
aɪv gɒt nəʊ plænz fə təˈmɒrəʊ
Nechtěl by ses na chvíli stavit?
Would you like to come around?
wʊd juː laɪk tə kʌm əˈraʊnd?
Přijďte k nám dnes/zítra na večeři.
Come to our place for dinner tonight/tomorrow!
kʌm tə aʊə pleɪs fə ˈdɪnə təˈnaɪt/təˈmɒrəʊ!
Můžeme se sejít zítra v pět odpoledne?
Can we meet tomorrow at 5 p.m.?
kən wiː miːt təˈmɒrəʊ æt faɪv ˌpiːˈεm?
Můžu vás pozvat na oběd/večeři?
Can I take you out for lunch/dinner?
kən aɪ teɪk juː aʊt fə lʌntʃ/ˈdɪnə?
Hodilo by se vám to zítra ve tři?
Would three p.m. tomorrow be okay for you?
wʊd θriː ˌpiːˈεm təˈmɒrəʊ biː ˌəʊˈkeɪ fə juː?
Budu vás čekat kolem šesté.
I'll expect you (at) around six.
aɪl ɪkˈspεkt juː (æt) əˈraʊnd sɪks
Zastavím se u tebe kolem půl osmé.
I'll come by/drop by (at) around 7:30.
aɪl kʌm baɪ/drɒp baɪ (æt) əˈraʊnd ˈsεvn ˈθɜːtɪ
V deset jsem u vás.
I'll be at your place at ten.
aɪl biː æt jɔː pleɪs æt tεn
Ještě ti zavolám.
I'll call you again/later.
aɪl kɔːl juː əˈgεn/ˈleɪtə
Dám vám vědět nejpozději zítra.
I'll let you know tomorrow at the latest.
aɪl lεt juː nəʊ təˈmɒrəʊ æt ðə ˈleɪtɪst
Přijal naše pozvání.
He accepted our invitation.
hɪ əkˈsεptɪd aʊə ˌɪnvɪˈteɪʃən
Díky za pozvání.
Thanks for the invitation.
θæŋks fə ðiː ˌɪnvɪˈteɪʃən
Přijdu moc rád.
I'll be glad to come.
aɪl biː glæd tə kʌm
Bohužel nebudeme moci přijít.
Unfortunately, we won't be able to come.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪˌ wiː wəʊnt biː ˈeɪbl tə kʌm
Něco mi do toho vlezlo.
Something has come up.
ˈsʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
Necháme to na jindy.
I'll take a rain check on that.
aɪl teɪk ə reɪn tʃεk ɒn ðæt
Tak snad někdy jindy.
Well, perhaps another time.
wεlˌ pəˈhæps əˈnʌðə taɪm