Koupaliště, bazén, pláž

Koupaliště, bazén, pláž

Lido, swimming pool, beach
Je tady někde bazén nebo koupaliště?
Is there a swimming pool or lido near here?
ɪz ðεə ə ˈswɪmɪŋ puːl ɔː ˈliːdəʊ nɪə hɪə?
Je tu v okolí nějaký akvapark?
Is there any waterpark around here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈwɔːtəˌpɑːk əˈraʊnd hɪə?
Kolik je vstupné?
How much is the admission (fee)?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ədˈmɪʃən (fiː)?
Kde jsou tu toalety/sprchy?
Where are the toilets/showers?
wεə ɑː ðə ˈtɔɪlɪts/ˈʃaʊəz?
Je možné si půjčit nafukovací matraci?
Can I rent an air mattress?
kən aɪ rεnt ən εə ˈmætrɪs?
Jak hluboký je tenhle bazén?
How deep is this pool?
haʊ diːp ɪz ðɪs puːl?
Může se tu skákat do vody?
Is diving allowed here?
ɪz ˈdaɪvɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Před vstupem do bazénu se osprchujte, prosím.
Please shower before entering the pool.
pliːz ˈʃaʊə bɪˈfɔː ˈεntərɪŋ ðə puːl
Máte tu bazén s protiproudem?
Do you have a counter-current pool here?
dʊ juː hæv ə ˈkaʊntəˈkʌrənt puːl hɪə?
Chceš se svézt na toboganu?
Do you want to ride a water slide?
dʊ juː wɒnt tə raɪd ə ˈwɔːtə slaɪd?
Mohu s ročním dítětem do brouzdaliště?
Can I take my one year old child to the wading pool?
kən aɪ teɪk maɪ wʌn jɪə əʊld tʃaɪld tə ðə weɪdɪŋ puːl?
Co takhle zajít si na pláž?
How about going to the beach?
haʊ əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ tə ðə biːtʃ?
Má tento hotel svou vlastní pláž?
Does this hotel have its own beach?
dʌz ðɪs həʊˈtεl hæv ɪts əʊn biːtʃ?
Jak se dostaneme na veřejnou pláž?
How do we get to the public beach?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə ˈpʌblɪk biːtʃ?
Dávám přednost písečným plážím před oblázkovými.
I prefer sandy beaches to pebbly ones.
aɪ prɪˈfɜː ˈsændɪ biːtʃɪz tə ˈpεblɪ wʌnz
Hledáme pláž s pozvolným vstupem do vody.
We are looking for a gently sloping beach.
wiː ɑː lʊkɪŋ fɔː ə ˈdʒεntlɪ sləʊpɪŋ biːtʃ
Dá se tu pronajmout člun?
Is it possible to rent a boat?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ə bəʊt?
Rád bych si pronajal lehátko na celý týden.
I'd like to rent a beach chair for the whole week.
aɪd laɪk tə rεnt ə biːtʃ tʃεə fə ðə həʊl wiːk
Půjčujete i slunečníky?
Do you rent beach umbrellas too?
dʊ juː rεnt biːtʃ ʌmˈbrεləz tuː?
Kolik stojí půjčení vodního skútru?
How much is jet ski rental?
haʊ mʌtʃ ɪz dʒεt skiː ˈrεntl?
Rádi bychom vyzkoušeli parasailing.
We'd like to try parasailing.
wiːd laɪk tə traɪ ˈpærəˌseɪlɪŋ
Pojďme si zaplavat/se vykoupat.
Let's take a swim/bath.
lεts teɪk ə swɪm/bɑːθ
Moře je příliš rozbouřené.
The sea is way too rough.
ðə siː ɪz weɪ tuː rʌf
Neplav příliš daleko od břehu.
Do not swim too far from the shore.
dʊ nɒt swɪm tuː fɑː frɒm ðə ʃɔː
Dávejte pozor na zpětné proudy.
Watch out for rip currents.
wɒtʃ aʊt fə rɪp ˈkʌrənts
Při brouzdání raději noste sandály.
You better wear sandals when wading.
juː ˈbεtə wεə ˈsændlz wεn weɪdɪŋ
Asi jsem stoupl na mořského ježka.
I probably stepped on a sea urchin.
aɪ ˈprɒbəblɪ ˈstεpt ɒn ə siː ˈɜːtʃɪn
Chci se opalovat.
I want to sunbathe.
aɪ wɒnt tə ˈsʌnˌbeɪð
Mohu se tu opalovat nahoře bez?
May I sunbathe topless here?
meɪ aɪ ˈsʌnˌbeɪð ˈtɒpləs hɪə?
Je tu někde nudistická pláž?
Is there a nude beach around here?
ɪz ðεə ə njuːd biːtʃ əˈraʊnd hɪə?
Namazal ses krémem na opalování?
Have you put on sunscreen?
hæv juː pʊt ɒn ˈsʌnˌskriːn?
Namazal bys mi záda (opalovacím krémem)?
Could you rub my back with sunscreen?
kʊd juː rʌb maɪ bæk wɪθ ˈsʌnˌskriːn?
Pěkně ses opálila.
You('ve) got a nice tan.
juː(v) gɒt ə naɪs tæn
Spálil jsem si ramena.
I got sunburnt on my shoulders.
aɪ gɒt ˈsʌnˌbɜːnt ɒn maɪ ˈʃəʊldəz
Máš spálená záda.
Your back is sunburned.
jɔː bæk ɪz ˈsʌnˌbɜːnd
Zahrabeš mě do písku?
Will you bury me in the sand?
wɪl juː ˈbεrɪ miː ɪn ðə sænd?
Můžeme si tu nasbírat nějaké mušle?
Can we go shelling around here?
kən wiː gəʊ ʃεlɪŋ əˈraʊnd hɪə?
Zákaz koupání
No swimming
nəʊ ˈswɪmɪŋ
Zákaz skákání
No diving
nəʊ ˈdaɪvɪŋ
plavci
swimmers
swɪməz
neplavci
non-swimmers
nɒnswɪməz
koupaliště
outdoor swimming pool, (BrE) lido
ˈaʊtˈdɔː ˈswɪmɪŋ puːlˌ ˈliːdəʊ
(krytý) bazén
(indoor) swimming pool
(ˈɪnˌdɔː) ˈswɪmɪŋ puːl
akvapark
waterpark
ˈwɔːtəˌpɑːk
brouzdaliště
paddling pool, (AmE) wading pool
ˈpædlɪŋ puːlˌ weɪdɪŋ puːl
převlékací kabinka
changing cubicle
tʃeɪndʒɪŋ ˈkjuːbɪkl
sprchy
showers
ˈʃaʊəz
plavky
swimwear
ˈswɪmˌwεə
pánské plavky
swimming trunks
ˈswɪmɪŋ trʌŋks
šortkové plavky
board shorts
bɔːd ʃɔːts
dámské plavky
swimsuit
ˈswɪmˌsuːt
dvoudílné plavky
two-piece swimsuit
tuːpiːs ˈswɪmˌsuːt
bikiny
bikini
bɪˈkiːnɪ
osuška
beach towel
biːtʃ ˈtaʊəl
koupací čepice
bathing cap
ˈbeɪðɪŋ kæp
plavací kolo
swim ring
swɪm rɪŋ
člun
boat
bəʊt
šlapadlo
paddle boat
ˈpædl bəʊt
ploutve (k potápění)
flippers
ˈflɪpəz
potápěčské brýle
diving mask
ˈdaɪvɪŋ mɑːsk
nafukovací matrace
air mattress, Lilo
εə ˈmætrɪsˌ ˈlaɪləʊ
lehátko, plážové křeslo
beach chair, deck chair
biːtʃ tʃεəˌ dεk tʃεə
(plážový) slunečník
beach umbrella
biːtʃ ʌmˈbrεlə
vodní skútr
jet ski
dʒεt skiː
vodní lyže
water ski
ˈwɔːtə skiː
občerstvení (stánek)
refreshments
rɪˈfrεʃmənts