Pozdravy a oslovení

Pozdravy a oslovení

Greeting and addressing
Dobré ráno.
Good morning.
gʊd ˈmɔːnɪŋ
Dobrý den.
Hello.
hεˈləʊ
Ahoj.
Hi.
haɪ
Dobré odpoledne.
Good afternoon.
gʊd ˌɑːftəˈnuːn
Dobrý večer.
Good evening.
gʊd ˈiːvnɪŋ
Dobrou noc.
Good night.
gʊd naɪt
Promiňte prosím...
Excuse me...
ɪkˈskjuːz miː
S dovolením.
Excuse me.
ɪkˈskjuːz miː
Čekáte na mne?
Are you waiting for me?
ɑː juː weɪtɪŋ fɔː miː?
Rád vás vidím.
I'm glad to see you.
aɪm glæd tə siː juː
Dlouho jsem tě neviděl.
I haven't seen you for ages., (hovor.) Long time no see.
aɪ ˈhævnt siːn juː fɔː eɪdʒɪzˌ lɒŋ taɪm nəʊ siː
Jak se máte?
How are you (doing)?
haʊ ɑː juː (ˈduːɪŋ)?
Jak se vede?
How is it going?, (hovor.) What's up?
haʊ ɪz ɪt ˈgəʊɪŋ?ˌ wɒts ʌp?
Jak se má vaše rodina?
How is your family?
haʊ ɪz jɔː ˈfæmɪlɪ?
Měl jste příjemnou cestu?
Did you have a good journey?
dɪd juː hæv ə gʊd ˈdʒɜːnɪ?
Bylo těžké najít cestu?
Did you have problems finding the way?
dɪd juː hæv ˈprɒbləmz ˈfaɪndɪŋ ðə weɪ?
Našel jste to bez problémů?
Did you find it okay?
dɪd juː faɪnd ɪt ˌəʊˈkeɪ?
Cesta byla bez problémů.
The journey was okay.
ðə ˈdʒɜːnɪ wɒz ˌəʊˈkeɪ
Už jste tady někdy byl?
Have you been here before?
hæv juː bɪn hɪə bɪˈfɔː?
Děkuji za optání.
Thank you for asking.
θæŋk juː fɔː ɑːskɪŋ
Mám se dobře. A vy?
I'm fine. And you?
aɪm faɪn ænd juː?
Jde to.
Not bad., So so.
nɒt bædˌ səʊ səʊ
Nemohu si stěžovat.
I can't complain.
aɪ kɑːnt kəmˈpleɪn
Vypadáte dobře.
You look good.
juː lʊk gʊd
Pane/Paní...
Sir/Madam..., Mr/Mrs...
sɜː/ˈmædəmˌ ˈmɪstə/ˈmɪsɪz
Dámy a pánové!
Ladies and gentlemen!
ˈleɪdɪz ænd ˈdʒεntlmεn!