Rodinná setkání

Rodinná setkání

Family gatherings
Jdeme na svatbu.
We are going to a wedding.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə ə ˈwεdɪŋ
Kdo má svatbu?
Who is getting married?
huː ɪz gεtɪŋ ˈmærɪd?
Koho si bere?
Who is he/she marrying?
huː ɪz hɪ/ʃɪ ˈmærɪɪŋ?
Bude to velká svatba?
Is it going to be a big wedding?
ɪz ɪt ˈgəʊɪŋ tə biː ə bɪg ˈwεdɪŋ?
Bylo pozváno více než sto hostů.
More than 100 wedding guests were invited.
mɔː ðæn wʌnˈhʌndrəd ˈwεdɪŋ gεsts wɜː ɪnˈvaɪtɪd
Za svědka mu šel jeho nejlepší kamarád.
His best friend acted as his best man.
hɪz bεst frεnd æktɪd əz hɪz bεst mæn
Čeká chlapečka/holčičku.
She is expecting a baby boy/girl.
ʃɪ ɪz ɪkˈspεktɪŋ ə ˈbeɪbɪ bɔɪ/gɜːl
V kolikátém je měsíci?
How far along is she?
haʊ fɑː əˈlɒŋ ɪz ʃɪ?
Je v pátém/šestém/sedmém měsíci.
She is five/six/seven months pregnant.
ʃɪ ɪz faɪv/sɪks/ˈsεvn mʌnθs ˈprεgnənt
Mají chlapečka/holčičku/dvojčata.
They have a boy/a girl/twins.
ðeɪ hæv ə bɔɪ/ə gɜːl/twɪnz
Před měsícem jsme slavili křtiny našeho syna.
We celebrated the christening of our son one month ago.
wiː ˈsεlɪˌbreɪtɪd ðə ˈkrɪsnɪŋ əv aʊə sʌn wʌn mʌnθ əˈgəʊ
Je to celý tatínek.
He is the spitting image of his father.
hɪ ɪz ðə spɪtɪŋ ˈɪmɪdʒ əv hɪz ˈfɑːðə
Je podobná své mamince.
She takes after her mother.
ʃɪ teɪks ˈɑːftə hə ˈmʌðə
Za kmotru mu šla moje sestra.
My sister was his godmother.
maɪ ˈsɪstə wɒz hɪz ˈgɒdˌmʌðə
Mí rodiče letos oslaví třicáté výročí svatby.
My parents will celebrate their thirtieth wedding anniversary this year.
maɪ ˈpεərənts wɪl ˈsεlɪˌbreɪt ðεə ˈθɜːtɪəθ ˈwεdɪŋ ˌænɪˈvɜːsərɪ ðɪs jɪə
Babička oslavila v srpnu sedmdesáté osmé narozeniny.
My grandma celebrated her seventy-eighth birthday in August.
maɪ ˈgrænˌmɑː ˈsεlɪˌbreɪtɪd hə ˈsεvntɪeɪtθ ˈbɜːθˌdeɪ ɪn ˈɔːgəst
Zemřela v osmdesáti letech.
She died at the age of eighty.
ʃɪ daɪd æt ðiː eɪdʒ əv ˈeɪtɪ
Můj otec bohužel vloni zemřel.
Unfortunately my father died last year.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ maɪ ˈfɑːðə daɪd lɑːst jɪə
Na co zemřel?
What did he die of?
wɒt dɪd hɪ daɪ əv?
Pohřeb je příští pátek v jedenáct hodin.
The funeral is next Friday at eleven.
ðə ˈfjuːnərəl ɪz nεkst ˈfraɪdeɪ æt ɪˈlεvn
Přijměte moji (nejhlubší) soustrast.
Please accept my (deepest) condolences.
pliːz əkˈsεpt maɪ (diːpɪst) kənˈdəʊlənsɪs
svatba
wedding
ˈwεdɪŋ
narození
birth
bɜːθ
křtiny
christening, baptism
ˈkrɪsnɪŋˌ ˈbæpˌtɪzəm
narozeniny
birthday
ˈbɜːθˌdeɪ
výročí svatby
wedding anniversary
ˈwεdɪŋ ˌænɪˈvɜːsərɪ
pohřeb
funeral
ˈfjuːnərəl