Seznámení

Seznámení

Meeting people
Mohu znát vaše jméno?
Can you tell me your name?
kən juː tεl miː jɔː neɪm?
Jak se jmenuješ?
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Jmenuji se...
My name is...
maɪ neɪm ɪz
Já jsem...
I am...
aɪ əm
Nejste pan...?
Are you Mr. ...?
ɑː juː ˈmɪstə ?
Kdo jste?
Who are you?
huː ɑː juː?
Kdo je to?
Who's that?
huːz ðæt?
Kdo je ta paní?
Who is that lady?
huː ɪz ðæt ˈleɪdɪ?
Známe se?, My se známe?
Do I know you?
dʊ aɪ nəʊ juː?
Znáte se?
Do you know each other?
dʊ juː nəʊ iːtʃ ˈʌðə?
Znáte moji ženu?
Do you know my wife?
dʊ juː nəʊ maɪ waɪf?
Pamatujete si na mne?
Do you remember me?
dʊ juː rɪˈmεmbə miː?
Už jsme se potkali/viděli?
Have we met before?
hæv wiː mεt bɪˈfɔː?
Odkud se známe?
Where do I know you from?
wεə dʊ aɪ nəʊ juː frɒm?
Obávám se, že vás neznám.
I'm afraid I don't know you.
aɪm əˈfreɪd aɪ dəʊnt nəʊ juː
Bohužel si vás nepamatuji.
Unfortunately, I don't remember you.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪˌ aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə juː
Dovolte, abych se představil.
Let me introduce myself.
lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Dovolte, abych vám představil svoji ženu.
Let me introduce you to my wife.
lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs juː tə maɪ waɪf
Představíte mne...?
Will you introduce me to...?
wɪl juː ˌɪntrəˈdjuːs miː tə?
Můžete nás seznámit?
Can you introduce us?
kən juː ˌɪntrəˈdjuːs əs?
Seznamte se s...
Come and meet...
kʌm ænd miːt
To je pan/paní X.
This is Mr/Mrs X.
ðɪs ɪz ˈmɪstə/ˈmɪsɪz εks
To je můj manžel/šéf.
This is my husband/boss.
ðɪs ɪz maɪ ˈhʌzbənd/bɒs
To jsou moji kolegové.
These are my colleagues.
ðiːz ɑː maɪ ˈkɒliːgs
Těší mě, (že vás poznávám).
Nice/Pleased to meet you., (form.) How do you do.
naɪs/pliːzd tə miːt juːˌ haʊ dʊ juː dʊ
Rád jsem vás poznal.
It was nice meeting you.
ɪt wɒz naɪs ˈmiːtɪŋ juː
Potěšení bylo na mé straně.
The pleasure was all mine.
ðə ˈplεʒə wɒz ɔːl maɪn