Dotazy na cestu

Dotazy na cestu

Asking directions
Kde to je?
Where is it?
wεə ɪz ɪt?
Jak se tam dostanu?
How do I get there?
haʊ dʊ aɪ gεt ðεə?
Potřebuji se dostat do...
I need to get to...
aɪ niːd tə gεt tə
Promiňte, kde je tu (nejbližší)...?
Excuse me, where is the (nearest)... here?
ɪkˈskjuːz miːˌ wεə ɪz ðə (nɪərɪst)... hɪə?
Jedeme správně na...?
Is this the (right) way to...?
ɪz ðɪs ðə (raɪt) weɪ tə?
Mělo by to být tady někde.
It should be somewhere here.
ɪt ʃʊd biː ˈsʌmˌwεə hɪə
Jak je to odsud daleko?
How far from here is it?
haʊ fɑː frɒm hɪə ɪz ɪt?
Je to odsud daleko?
Is it far from here?
ɪz ɪt fɑː frɒm hɪə?
Můžete mi ukázat cestu do...?
Can you show me the way to...?
kən juː ʃəʊ miː ðə weɪ tə?
Můžete mi to ukázat na mapě?
Can you show it to me on the map?
kən juː ʃəʊ ɪt tə miː ɒn ðə mæp?
Dá se tam dojet autem?
Can we get there by car?
kən wiː gεt ðεə baɪ kɑː?
Jak dlouho je to pěšky?
How long does it take on foot?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk ɒn fʊt?
Dá se tam dostat i jinak?
Is there any other way to get there?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈʌðə weɪ tə gεt ðεə?
Jak se jmenuje tato ulice?
What is the name of this street?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðɪs striːt?
Můžete mi ukázat na mapě, kde teď jsme?
Can you show me on the map where we are?
kən juː ʃəʊ miː ɒn ðə mæp wεə wiː ɑː?
Kde je nejbližší zastávka/stanice?
Where is the nearest stop/station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst stɒp/ˈsteɪʃən?
Kde vystupujeme?
Where do we get off?
wεə dʊ wiː gεt ɒf?
Jak se jmenuje zastávka, kde mám vystoupit?
What's the name of the stop where I should get off?
wɒts ðə neɪm əv ðə stɒp wεə aɪ ʃʊd gεt ɒf?
Můžete mi říct, kdy/kde vystoupit?
Can you tell me when/where to get off?
kən juː tεl miː wεn/wεə tə gεt ɒf?
Kolik je to odtud/ještě zastávek?
How many (more) stops from here is it?
haʊ ˈmεnɪ (mɔː) stɒps frɒm hɪə ɪz ɪt?
Pojedete čtyři zastávky...
You will go four stops...
juː wɪl gəʊ fɔː stɒps
Kde mám přestoupit?
Where should I change buses/trams/trains?
wεə ʃʊd aɪ tʃeɪndʒ bʌsɪz/træmz/treɪnz?
Jak dlouho trvá cesta do...?
How long does it take to get to...?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt tə?