Flirtování

Flirtování

Flirting
Ahoj. Můžu si přisednout?
Hi. Can I join you?/sit next to you?
haɪ kən aɪ dʒɔɪn juː?/sɪt nεkst tə juː?
Odkud jsi?
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Jsi tu na dovolené nebo pracovně?
Are you here on vacation or on business?
ɑː juː hɪə ɒn vəˈkeɪʃən ɔː ɒn ˈbɪznɪs?
Můžu tě pozvat na drink?
Can I buy you a drink?
kən aɪ baɪ juː ə drɪŋk?
Co piješ?
What do you drink?
wɒt dʊ juː drɪŋk?
Jsi tady sám/sama?
Are you here alone?
ɑː juː hɪə əˈləʊn?
Líbíš se mi.
I like you.
aɪ laɪk juː
Nezatančíme si?
Shall we dance?, Do you wanna dance?
ʃæl wiː dɑːns?ˌ dʊ juː ˈwɒnə dɑːns?
Líbí se mi, jak tancuješ.
I like the way you dance.
aɪ laɪk ðə weɪ juː dɑːns
Snažíš se mě sbalit?
Are you trying to pick me up?, Are you hitting on me?
ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə pɪk miː ʌp?ˌ ɑː juː ˈhɪtɪŋ ɒn miː?
Chodíš teď s někým?
Are you seeing somebody now?
ɑː juː ˈsiːɪŋ ˈsʌmbədɪ naʊ?
Máš kluka/holku?
Do you have a boyfriend/girlfriend?
dʊ juː hæv ə ˈbɔɪˌfrεnd/ˈgɜːlˌfrεnd?
Moc ti to sluší.
You look great.
juː lʊk greɪt
Jsi super.
You are cool/great.
juː ɑː kuːl/greɪt
Máš krásné oči.
You have gorgeous eyes.
juː hæv ˈgɔːdʒəs aɪz
Jsi hrozně sexy.
You are so hot.
juː ɑː səʊ hɒt
Nepůjdeme se na chvíli projít?
Shall we go for a walk?
ʃæl wiː gəʊ fɔː ə wɔːk?
Můžu tě doprovodit/zavézt domů?
Can I walk/take you home?
kən aɪ wɔːk/teɪk juː həʊm?
Můžu ti dát pusu?
Can I kiss you?
kən aɪ kɪs juː?
Obejmi mě.
Give me a hug.
gɪv miː ə hʌg
Nepůjdeme ke mně domů?
Shall we go to my place?
ʃæl wiː gəʊ tə maɪ pleɪs?
Zůstaneš přes noc?
Will you stay overnight?
wɪl juː steɪ ˌəʊvəˈnaɪt?
Chtěl bych s tebou strávit noc.
I'd like to spend the night with you.
aɪd laɪk tə spεnd ðə naɪt wɪθ juː
Chci se s tebou pomilovat.
I want to make love to you.
aɪ wɒnt tə meɪk lʌv tə juː
Dnes ne. Snad někdy jindy.
Not tonight. Maybe some other night.
nɒt təˈnaɪt ˈmeɪˌbiː sʌm ˈʌðə naɪt
No tak, buď rozumná.
Come on, be reasonable.
kʌm ɒnˌ biː ˈriːzənəbl
Nemá to cenu.
It is no point.
ɪt ɪz nəʊ pɔɪnt
Nech mě být!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Dej ty ruce pryč!
Hands off!
hænz ɒf!
Nejsem moc na známosti na jednu noc.
I'm not much into one-nighters.
aɪm nɒt mʌtʃ ˈɪntə wʌnnaɪtəz
Máš kondom?
Do you have a condom?
dʊ juː hæv ə ˈkɒndəm?
Na záchodě je automat (na kondomy).
There's a (condom) vending machine at the toilets.
ðεəz ə (ˈkɒndəm) vεndɪŋ məˈʃiːn æt ðə ˈtɔɪlɪts
Kde jsi ji sbalil?
Where did you pick her up?
wεə dɪd juː pɪk hə ʌp?
Strašně mě přitahuje.
I'm so attracted to her/him.
aɪm səʊ əˈtræktɪd tə hə/hɪm
Fakt mě rajcuje/vzrušuje.
She/He really turns me on.
ʃɪ/hɪ ˈrɪəlɪ tɜːnz miː ɒn
Už jste se líbali?
Have you kissed (yet)?
hæv juː kɪst (jεt)?
Je to pěkná divoška.
She is so freaky deaky.
ʃɪ ɪz səʊ ˈfriːkɪ ˈdiːkɪ
Je do tebe zamilovaná/blázen.
She is in love with you/crazy about you.
ʃɪ ɪz ɪn lʌv wɪθ juː/ˈkreɪzɪ əˈbaʊt juː
Asi jsem se do ní zabouchnul.
I guess I have a crush on her.
aɪ gεs aɪ hæv ə krʌʃ ɒn hə
Zamiloval jsem se do ní.
I fell in love with her.
aɪ fεl ɪn lʌv wɪθ hə
Je mi s tebou fajn.
It feels good to be with you.
ɪt fiːlz gʊd tə biː wɪθ juː
Miluju tě.
I love you.
aɪ lʌv juː
Jsem do tebe blázen.
I'm crazy about you., You make me crazy.
aɪm ˈkreɪzɪ əˈbaʊt juːˌ juː meɪk miː ˈkreɪzɪ
Pořád na tebe myslím.
I've been thinking about you all the time.
aɪv bɪn ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt juː ɔːl ðə taɪm
Chybělas mi.
I missed you.
aɪ mɪst juː
Nemůžu bez tebe žít.
I can't live without you.
aɪ kɑːnt lɪv wɪˈðaʊt juː
Co děláš zítra večer?
What are you doing tomorrow night?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ təˈmɒrəʊ naɪt?
Dáš mi své telefonní číslo?
Can I have your phone number?
kən aɪ hæv jɔː fəʊn ˈnʌmbə?
Zavolám ti.
I will give you a call.
aɪ wɪl gɪv juː ə kɔːl
flirt
flirtation
flɜːˈteɪʃən
aférka, milostný poměr
(love) affair, (hovor.) fling
(lʌv) əˈfεəˌ flɪŋ
bokovka
bit on the side
bɪt ɒn ðə saɪd
rande
date
deɪt
známost na jednu noc
one-night stand, one-nighter
wʌnnaɪt stændˌ wʌnnaɪtə
rychlovka
quickie
ˈkwɪkɪ
sexuální obtěžování
sexual harassment
ˈsεksjʊəl ˈhærəsmənt
sexuální návrhy
sexual advances
ˈsεksjʊəl ədˈvɑːnsɪz
svádění
seduction
sɪˈdʌkʃən
svůdce
seducer
sɪˈdjuːsə
děvkař
womanizer, skirt chaser, (hovor.) wolf
ˈwʊməˌnaɪzəˌ skɜːt ˈtʃeɪsəˌ wʊlf
polibek, pusa
kiss
kɪs
francouzský polibek, (hovor.) francouzák
French kiss, deep kiss
frεntʃ kɪsˌ diːp kɪs
cucflek
lovebite, (AmE) hickey
ˈlʌvˌbaɪtˌ ˈhɪkɪ
osahávání
groping, grope
grəʊpɪŋˌ grəʊp
líbání
kissing
kɪsɪŋ
mazlení (se)
caressing, fondling, petting
kəˈrεsɪŋˌ ˈfɒndlɪŋˌ pεtɪŋ
muchlování (se)
necking, smooching, (BrE) snogging
ˈnεkɪŋˌ smuːtʃɪŋˌ snɒgɪŋ