Nehoda

Nehoda

Accident
Měli jsme nehodu.
We('ve) had an accident.
wiː(v) hæd ən ˈæksɪdənt
Zavolejte policii/sanitku.
Call the police/ambulance.
kɔːl ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns
Máme tady jednoho zraněného.
We have one injured person here.
wiː hæv wʌn ˈɪndʒəd ˈpɜːsn hɪə
Asi mám zlomenou ruku/nohu.
I have probably broken my arm/leg.
aɪ hæv ˈprɒbəblɪ ˈbrəʊkən maɪ ɑːm/lεg
Nemohu hýbat nohama.
I can't move my legs.
aɪ kɑːnt muːv maɪ lεgz
Srazil jsem cyklistu/chodce.
I hit a biker/pedestrian.
aɪ hɪt ə ˈbaɪkə/pɪˈdεstrɪən
Neviděl jsem ho.
I didn't see him.
aɪ ˈdɪdnt siː hɪm
Objevil se náhle zpoza auta.
He emerged suddenly from behind a car.
hɪ ɪˈmɜːdʒd ˈsʌdnlɪ frɒm bɪˈhaɪnd ə kɑː
Vběhl mi před/pod auto.
He ran in front of my car.
hɪ ræn ɪn frʌnt əv maɪ kɑː
Jel na červenou.
He ran a red light., He went through a red light.
hɪ ræn ə rεd laɪtˌ hɪ wεnt θruː ə rεd laɪt
Ne, nepil jsem. (alkohol)
No, I haven't been drinking.
nəʊˌ aɪ ˈhævnt bɪn drɪŋkɪŋ
Ukradli mi/nám auto.
My/Our car has been stolen.
maɪ/aʊə kɑː hæz bɪn ˈstəʊlən
Dostal jsem (na auto) botičku.
My car has been clamped.
maɪ kɑː hæz bɪn klæmpd
Odtáhli mi auto.
My car has been towed (away).
maɪ kɑː hæz bɪn təʊd (əˈweɪ)
Zabouchl jsem si klíče v autě.
I locked my (car) keys in the car.
aɪ lɒkt maɪ (kɑː) kiːz ɪn ðə kɑː
Uvízli jsme v zácpě.
We got stuck in a traffic jam.
wiː gɒt stʌk ɪn ə ˈtræfɪk dʒæm
Píchl jsem (gumu).
I have (got) a (BrE) puncture./(AmE) flat tire.
aɪ hæv (gɒt) ə ˈpʌŋktʃə/flæt ˈtaɪə
Vyjel/Sjel jsem ze silnice.
My car went off the road.
maɪ kɑː wεnt ɒf ðə rəʊd
Zapadl jsem do bahna/ve sněhu.
My car got stuck in mud/in snow.
maɪ kɑː gɒt stʌk ɪn mʌd/ɪn snəʊ
Do cesty mi vběhlo zvíře.
An animal ran in front of my car.
ən ˈænɪməl ræn ɪn frʌnt əv maɪ kɑː
Musel jsem prudce zabrzdit.
I had to brake suddenly.
aɪ hæd tə breɪk ˈsʌdnlɪ
Řidič za mnou do mne narazil.
The driver behind me rear-ended me.
ðə ˈdraɪvə bɪˈhaɪnd miː rɪəεndɪd miː
Řidič přede mnou náhle zatočil/odbočil.
The driver in front of me suddenly turned (off).
ðə ˈdraɪvə ɪn frʌnt əv miː ˈsʌdnlɪ tɜːnd (ɒf)
Selhaly mi brzdy.
My brakes failed.
maɪ breɪks feɪld
Měl jsem přednost (v jízdě).
I had the right of way.
aɪ hæd ðə raɪt əv weɪ
Jiný řidič mě vytlačil ze silnice.
Another driver ran me off the road.
əˈnʌðə ˈdraɪvə ræn miː ɒf ðə rəʊd
Řidič, který nehodu způsobil, ujel.
The driver at fault drove away.
ðə ˈdraɪvə æt fɔːlt drəʊv əˈweɪ