Ubytování v soukromí

Ubytování v soukromí

Private accommodation
Je tady (možné najít) nějaké ubytování v soukromí?
Is there any private accommodation here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈpraɪvɪt əˌkɒməˈdeɪʃən hɪə?
Můžete nás ubytovat jen na jednu noc?
Can you put us up for just one night?
kən juː pʊt əs ʌp fə dʒʌst wʌn naɪt?
Kolik stojí pokoj pro dva na noc?
How much is a room for two (people) per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ruːm fə tuː (ˈpiːpl) pə naɪt?
Byla by možná sleva, pokud tu zůstaneme více nocí?
Could we get a discount if we stay for more nights?
kʊd wiː gεt ə ˈdɪskaʊnt ɪf wiː steɪ fə mɔː naɪts?
Je v ceně noclehu zahrnuta snídaně?
Is breakfast included in the price?
ɪz ˈbrεkfəst ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Snídaně je samozřejmě v ceně.
Of course, breakfast is included (in the price).
əv kɔːsˌ ˈbrεkfəst ɪz ɪnˈkluːdɪd (ɪn ðə praɪs)
Platí se předem nebo při odjezdu?
Do we pay now or on departure?
dʊ wiː peɪ naʊ ɔː ɒn dɪˈpɑːtʃə?
Mohu zaplatit kartou?
Can I pay by card?
kən aɪ peɪ baɪ kɑːd?
Je kauce/záloha vratná?
Is the deposit refundable?
ɪz ðə dɪˈpɒzɪt rɪˈfʌndəbl?
Rádi bychom ráno brzy vyjeli.
We would like to leave early in the morning.
wiː wʊd laɪk tə liːv ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
Na kolikátou můžete připravit snídani?
(At) what time can you serve breakfast?
(æt) wɒt taɪm kən juː sɜːv ˈbrεkfəst?
Kdykoli po šesté hodině (ráno).
Any time you wish after six a.m.
ˈεnɪ taɪm juː wɪʃ ˈɑːftə sɪks ˌeɪˈεm
Můžete nás vzbudit okolo sedmé?
Can you wake us up at about seven?
kən juː weɪk əs ʌp æt əˈbaʊt ˈsεvn?
Kde můžeme zaparkovat auto?
Where can we park our car?
wεə kən wiː pɑːk aʊə kɑː?
Parkovat můžete na (zadním) dvorku.
You can park in the (back)yard.
juː kən pɑːk ɪn ðə (bæk)jɑːd
Mohl bych si ve sklepě uschovat kolo?
Can I store my bike in the basement?
kən aɪ stɔː maɪ baɪk ɪn ðə ˈbeɪsmənt?
Jak je pokoj vybaven?
What furnishings are there in the room?
wɒt ˈfɜːnɪʃɪŋz ɑː ðεə ɪn ðə ruːm?
Je na (našem) pokoji sprcha?
Is there a shower in our room?
ɪz ðεə ə ˈʃaʊə ɪn aʊə ruːm?
Všechny pokoje jsou s koupelnou a televizí.
All rooms are en suite and with TV.
ɔːl ruːmz ɑː ɑ̃ sɥit ænd wɪθ ˌtiːˈviː
Máme s sebou psa/kočku. Nevadí?
We have our dog/cat with us. Is that okay?
wiː hæv aʊə dɒg/kæt wɪθ əs ɪz ðæt ˌəʊˈkeɪ?
Je za zvířata nějaký příplatek?
Is there any extra charge for pets?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈεkstrə tʃɑːdʒ fə pεts?
Můžeme používat kuchyň(ku)?
Can we use the kitchen?
kən wiː juːz ðə ˈkɪtʃɪn?
Kuchyně je v přízemí.
The kitchen is on the ground floor/(AmE) first floor.
ðə ˈkɪtʃɪn ɪz ɒn ðə graʊnd flɔː/fɜːst flɔː
Můžeme si dát jídlo do ledničky?
Can we put our food in the fridge?
kən wiː pʊt aʊə fuːd ɪn ðə frɪdʒ?
K dispozici máte i vařič a mikrovlnku.
You also have the stove and microwave at your disposal.
juː ˈɔːlsəʊ hæv ðə stəʊv ænd ˈmaɪkrəʊˌweɪv æt jɔː dɪˈspəʊzl
Můžeme si tady vyprat?
Can we do our laundry here?
kən wiː dʊ aʊə ˈlɔːndrɪ hɪə?
Je tady nějaký sušák na prádlo?
Is there a clothes horse here?
ɪz ðεə ə kləʊðz hɔːs hɪə?
Ukážete nám náš pokoj?
Can you show us to our room?
kən juː ʃəʊ əs tə aʊə ruːm?
Koupelna je zamčená.
The bathroom is locked.
ðə ˈbɑːθˌruːm ɪz lɒkt
Můžete nám dát klíč?
Can you give us the key?
kən juː gɪv əs ðə kiː?
Můžu tady kouřit?
Can I smoke here?
kən aɪ sməʊk hɪə?
Mohli bychom si jít sednout na terasu?
Could we sit on the terrace?
kʊd wiː sɪt ɒn ðə ˈtεrəs?
Můžeme používat zadní vchod?
Can we use the back door?
kən wiː juːz ðə bæk dɔː?
Můžeme si nechat boty tady?
Can we leave our shoes here?
kən wiː liːv aʊə ʃuːz hɪə?
Mohu si od vás zavolat? Zaplatím vám to.
Can I use your phone? I'll pay for it.
kən aɪ juːz jɔː fəʊn? aɪl peɪ fɔː ɪt
Můžete nám dát čisté/nové ložní prádlo?
Could we have fresh bed linen?
kʊd wiː hæv frεʃ bεd ˈlɪnɪn?
Neměli byste pár přikrývek navíc?
Do you happen to have a couple of extra blankets?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv ə ˈkʌpl əv ˈεkstrə ˈblæŋkɪts?
V kolik hodin večer zamykáte (dům)?
What time do you lock up at night?
wɒt taɪm dʊ juː lɒk ʌp æt naɪt?
Nejde mi zamknout/odemknout pokoj.
I can't lock/unlock my room.
aɪ kɑːnt lɒk/ʌnˈlɒk maɪ ruːm
Nejde mi otevřít okno.
I can't open the window.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ
Zdá se, že nefunguje topení.
The heating seems to be out of order.
ðə ˈhiːtɪŋ siːms tə biː aʊt əv ˈɔːdə
Neteče teplá voda.
There is no hot water.
ðεə ɪz nəʊ hɒt ˈwɔːtə
V pokoji kape/teče kohoutek.
The tap is leaking in our room.
ðə tæp ɪz liːkɪŋ ɪn aʊə ruːm
Moje postel vrže.
My bed squeaks.
maɪ bεd skwiːks
Nefunguje televize.
The TV isn't working.
ðə ˌtiːˈviː ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Z pokoje se nám ztratily nějaké věci.
Some of our stuff is missing from the room.
sʌm əv aʊə stʌf ɪz ˈmɪsɪŋ frɒm ðə ruːm
Ztratil jsem klíč od pokoje.
I have lost my room key.
aɪ hæv lɒst maɪ ruːm kiː
Rozbil jsem vázičku/židli. Mrzí mě to.
I have broken a vase/chair. I'm sorry.
aɪ hæv ˈbrəʊkən ə vɑːz/tʃεə aɪm ˈsɒrɪ
Do kolika hodin máme opustit pokoj?
By what time should we vacate our room?
baɪ wɒt taɪm ʃʊd wiː vəˈkeɪt aʊə ruːm?
Musíme před odchodem uklidit pokoj?
Do we have to clean the room before leaving?
dʊ wiː hæv tə kliːn ðə ruːm bɪˈfɔː liːvɪŋ?
Kde najdu nějaký hadr a kbelík?
Where can I find a rag and a bucket?
wεə kən aɪ faɪnd ə ræg ænd ə ˈbʌkɪt?
Dá se tady někde poblíž nakoupit?
Can we do some shopping near here?
kən wiː dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ nɪə hɪə?
penzion
boarding house, guesthouse
ˈbɔːdɪŋ haʊsˌ ˈgεstˌhaʊs
nocleh se snídaní
bed and breakfast, B&B
bεd ænd ˈbrεkfəstˌ ˌbiːændˈbiː
podlaha
floor
flɔː
dřevěná podlaha
wood floor
wʊd flɔː
plovoucí podlaha
floating floor
ˈfləʊtɪŋ flɔː
korková podlaha
cork flooring
kɔːk ˈflɔːrɪŋ
parkety
parquet floor
ˈpɑːkeɪ flɔː
linoleum
linoleum
lɪˈnəʊlɪəm
dlažba
floor tiling
flɔː ˈtaɪlɪŋ
kachličky
tiles
taɪlz
zeď, stěna
wall
wɔːl
tapeta
wallpaper
ˈwɔːlˌpeɪpə
strop
ceiling
ˈsiːlɪŋ
dveře
door
dɔː
shrnovací dveře
folding door
fəʊldɪŋ dɔː
posuvné dveře
sliding door
ˈslaɪdɪŋ dɔː
lítací dveře
swing/(AmE) swinging door
swɪŋ/swɪŋɪŋ dɔː
práh
doorsill
ˈdɔːˌsɪl
okno
window
ˈwɪndəʊ
stahovací okno
sash window
sæʃ ˈwɪndəʊ
francouzské okno
French window
frεntʃ ˈwɪndəʊ
parapet
(window)sill
(ˈwɪndəʊ)sɪl
římsa
ledge
lεdʒ
zárubeň
doorframe
ˈdɔːˌfreɪm
(dveřní) závěs, (hovor.) pant
(door) hinge
(dɔː) hɪndʒ
kukátko
peephole, spyhole
ˈpiːpˌhəʊlˌ ˈspaɪˌhəʊl
zámek
lock
lɒk
bezpečnostní zámek
security lock
sɪˈkjʊərɪtɪ lɒk
vložkový zámek
cylinder lock
ˈsɪlɪndə lɒk
visací zámek
padlock
ˈpædˌlɒk
klíč
key
kiː
klika
(door)handle
(dɔː)ˈhændl
dveřní koule
(door)knob
(dɔː)nɒb