V restauraci

V restauraci

At a restaurant
Hledáme dobrou a levnou restauraci.
We are looking for a good and inexpensive restaurant.
wiː ɑː lʊkɪŋ fɔː ə gʊd ænd ˌɪnɪkˈspεnsɪv ˈrεstəˌrɒŋ
Máte volný stůl?
Do you have a free table?
dʊ juː hæv ə friː ˈteɪbl?
Chtěl bych stůl pro dva.
I'd like a table for two.
aɪd laɪk ə ˈteɪbl fə tuː
Můžeme si sednout tady?
Can we sit here?
kən wiː sɪt hɪə?
Můžeme si k vám přisednout?
Can we sit with you?, Can we join you?
kən wiː sɪt wɪθ juː?ˌ kən wiː dʒɔɪn juː?
Jídelní lístek prosím.
(Waiter,) the menu please.
(ˈweɪtəˌ) ðə ˈmεnjuː pliːz
Ještě jsem si nevybral.
I haven't chosen yet.
aɪ ˈhævnt ˈtʃəʊzn jεt
Už máme objednáno.
We have ordered already.
wiː hæv ˈɔːdəd ɔːlˈrεdɪ
Nebudu jíst. Děkuji.
I won't eat. Thank you.
aɪ wəʊnt iːt θæŋk juː
Rádi bychom si objednali.
We would like to order.
wiː wʊd laɪk tə ˈɔːdə
Co nám doporučujete?
What do you recommend?
wɒt dʊ juː ˌrεkəˈmεnd?
Máte nějaké speciality?
Do you have any specialities/(AmE) specialties?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈspεʃəˌlɪtɪz/ˈspεʃəltɪz?
Není to moc ostré/pikantní?
Isn't it too hot/spicy?
ˈɪznt ɪt tuː hɒt/ˈspaɪsɪ?
Jako předkrm si dám...
I will have... as a starter/(AmE) an appetizer.
aɪ wɪl hæv... əz ə ˈstɑːtə/ən ˈæpɪˌtaɪzə
Dám si jen salát.
I will have just a salad.
aɪ wɪl hæv dʒʌst ə ˈsæləd
Polévku nebudu.
No soup for me.
nəʊ suːp fə miː
Dám si jen polévku.
I'll have only soup.
aɪl hæv ˈəʊnlɪ suːp
Chtěl bych něco bez masa.
I'd like a vegetarian meal.
aɪd laɪk ə ˌvεdʒɪˈtεərɪən miːl
Můžete nám přinést kečup/sůl?
Can you bring us some ketchup/salt?
kən juː brɪŋ əs sʌm ˈkεtʃəp/sɔːlt?
Můžeme dostat ještě jeden příbor?
Can we have one more knife and fork?
kən wiː hæv wʌn mɔː naɪf ænd fɔːk?
Chybí tady jedna vidlička/lžička.
One fork/spoon is missing here.
wʌn fɔːk/spuːn ɪz ˈmɪsɪŋ hɪə
Můžeme si vzít tamhletu židli?
Can we take that chair?
kən wiː teɪk ðæt tʃεə?
Můžeme dostat dětskou židli?
Can we have a high chair?
kən wiː hæv ə haɪ tʃεə?
Dobrou chuť.
Enjoy your meal.
ɪnˈdʒɔɪ jɔː miːl
Toto jsme si neobjednali.
We didn't order this.
wiː ˈdɪdnt ˈɔːdə ðɪs
To maso je (nějaké) špatné.
Something is wrong with the meat.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə miːt
Je to přesolené/připálené.
It's too salty/burnt.
ɪts tuː ˈsɔːltɪ/bɜːnt
Můžete to odnést.
You can take it away.
juː kən teɪk ɪt əˈweɪ
Ještě jedno pivo.
One more beer, please.
wʌn mɔː bɪəˌ pliːz
Zaplatím.
The bill/(AmE) check please.
ðə bɪl/tʃεk pliːz
Kolik to dělá?
How much is it?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?
Zaplatíme každý zvlášť/dohromady.
We will pay separately/all together.
wiː wɪl peɪ ˈsεprɪtlɪ/ɔːl təˈgεðə
Mohu platit kartou?
Can I pay by card?
kən aɪ peɪ baɪ kɑːd?
Obávám se, že jste nám napočítal(i) moc.
I'm afraid you overcharged us.
aɪm əˈfreɪd juː ˌəʊvəˈtʃɑːdʒd əs
Tuhle položku jsme neměli.
We didn't have this item.
wiː ˈdɪdnt hæv ðɪs ˈaɪtəm
My už jsme platili.
We have paid already.
wiː hæv peɪd ɔːlˈrεdɪ
Za tohle jídlo vám nezaplatím.
I am not going to pay for the meal.
aɪ əm nɒt ˈgəʊɪŋ tə peɪ fə ðə miːl
To je v pořádku., Zbytek je pro vás.
Keep the change.
kiːp ðə tʃeɪndʒ