Nákup a placení

Nákup a placení

Purchasing and paying

Výběr zboží

In the shop
Chtěl bych si (jít) nakoupit.
I'd like to do some shopping.
aɪd laɪk tə dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ
Potřebuji si koupit nové...
I need to buy a new...
aɪ niːd tə baɪ ə njuː
Kde mohu koupit...?
Where can I buy...?
wεə kən aɪ baɪ?
Kde je nejbližší hypermarket?
Where is the nearest hypermarket?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈhaɪpəˌmɑːkɪt?
Je tady někde blízko obchodní dům?
Is there a department store near here?
ɪz ðεə ə dɪˈpɑːtmənt stɔː nɪə hɪə?
Máte...?
Do you have...?
dʊ juː hæv?
Kde najdu...?
Where can I find...?
wεə kən aɪ faɪnd?
Hledám...
I'm looking for...
aɪm lʊkɪŋ fə
Máte nějaké slevy?
Do you have any discounts?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈdɪskaʊnts?
Vztahuje se sleva i na toto?
Is this one reduced too?
ɪz ðɪs wʌn rɪˈdjuːst tuː?
Můžete mi ukázat jak to funguje?
Can you show me how it works?
kən juː ʃəʊ miː haʊ ɪt wɜːks?
Mohu se na to podívat?
Can I have a look?
kən aɪ hæv ə lʊk?
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma?
What is the difference between these two?
wɒt ɪz ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwiːn ðiːz tuː?
Který byste mi doporučil?
Which one do you recommend?
wɪtʃ wʌn dʊ juː ˌrεkəˈmεnd?
Vezmu si to.
I'll take it.
aɪl teɪk ɪt
Jsou v tom (i) baterie?
Does it come with batteries?
dʌz ɪt kʌm wɪθ ˈbætəriːz?
Můžete mi to zabalit?
Can you wrap it up for me?
kən juː ræp ɪt ʌp fə miː?
Můžete mi na to dát tašku?
Can I have a bag for it?
kən aɪ hæv ə bæg fɔː ɪt?
Cena neodpovídá.
The price does not correspond.
ðə praɪs dʌz nɒt ˌkɒrɪˈspɒnd
Byla tam cenovka se slevou.
There was a discount label.
ðεə wɒz ə ˈdɪskaʊnt ˈleɪbl
Je na to záruka?
Does it come with a guarantee/warranty?
dʌz ɪt kʌm wɪθ ə ˌgærənˈtiː/ˈwɒrəntɪ?
Poskytujete záruku vrácení peněz?
Do you offer a money back guarantee?
dʊ juː ˈɒfə ə ˈmʌnɪ bæk ˌgærənˈtiː?
Jak dlouhá je záruka?
How long is the warranty period?
haʊ lɒŋ ɪz ðə ˈwɒrəntɪ ˈpɪərɪəd?
Vztahuje se záruka i na...?
Does the warranty cover... too?
dʌz ðə ˈwɒrəntɪ ˈkʌvə... tuː?
Jak/Kde mohu uplatnit záruku?
How/Where can I claim warranty?
haʊ/wεə kən aɪ kleɪm ˈwɒrəntɪ?

Reklamace

Filing a complaint
Chci reklamovat toto zboží.
I want to complain about this product.
aɪ wɒnt tə kəmˈpleɪn əˈbaʊt ðɪs ˈprɒdʌkt
Koupil jsem to u vás před 2 dny.
I bought it here 2 days ago.
aɪ bɔːt ɪt hɪə tuː deɪz əˈgəʊ
Přestalo to fungovat.
It stopped working.
ɪt stɒpt ˈwɜːkɪŋ
Nic jsem s tím nedělal.
I didn't do anything with it.
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ wɪθ ɪt
Jen jsem to chtěl zapnout.
I just tried to turn it on.
aɪ dʒʌst traɪd tə tɜːn ɪt ɒn
Postupoval jsem podle návodu.
I followed the manual.
aɪ ˈfɒləʊd ðə ˈmænjʊəl
V krabici nebyl návod/manuál.
There was no manual in the box.
ðεə wɒz nəʊ ˈmænjʊəl ɪn ðə bɒks
Zdá se, že v tom balení něco chybí.
Something seems to be missing in the box.
ˈsʌmθɪŋ siːms tə biː ˈmɪsɪŋ ɪn ðə bɒks
Je to zkažené.
It is bad/spoiled.
ɪt ɪz bæd/spɔɪld
Páře se to ve švech.
It is coming apart at the seams.
ɪt ɪz ˈkʌmɪŋ əˈpɑːt æt ðə siːms
Měl jsem to na sobě jen jednou.
I only wore it once.
aɪ ˈəʊnlɪ wɔː ɪt wʌns
Tady je účet/účtenka.
Here is the receipt.
hɪə ɪz ðə rɪˈsiːt
Jak dlouho potrvá vyřízení reklamace?
How long will it take to handle my complaint?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk tə ˈhændl maɪ kəmˈpleɪnt?
Můžete mi potom dát vědět e-mailem/SMS?
Can you let me know by e-mail/SMS then?
kən juː lεt miː nəʊ baɪ iːmeɪl/ˌεsεmˈεs ðεn?
Vaše/Moje reklamace byla uznána.
Your/My complaint was admitted.
jɔː/maɪ kəmˈpleɪnt wɒz ədˈmɪtɪd
Vaše reklamace byla zamítnuta.
Your complaint was rejected.
jɔː kəmˈpleɪnt wɒz rɪˈdʒεktɪd
Proč byla moje reklamace zamítnuta?
Why was my complaint rejected?
waɪ wɒz maɪ kəmˈpleɪnt rɪˈdʒεktɪd?
Můžete mi to vyměnit?
Can you change it for me?
kən juː tʃeɪndʒ ɪt fə miː?
Požaduji vrácení peněz.
I require a refund.
aɪ rɪˈkwaɪə ə ˈriːˌfʌnd
Zavolejte mi vedoucího.
Call me the supervisor.
kɔːl miː ðə ˈsuːpəˌvaɪzə