Rybaření

Rybaření

Fishing
Kde si tu mohu zarybařit?
Where can I do some fishing around here?
wεə kən aɪ dʊ sʌm ˈfɪʃɪŋ əˈraʊnd hɪə?
Může se tady rybařit (bez povolenky)?
Can I fish here (without a permit)?
kən aɪ fɪʃ hɪə (wɪˈðaʊt ə ˈpɜːmɪt)?
Potřebuji povolení k chytání ryb?
Do I need a permit to fish?
dʊ aɪ niːd ə ˈpɜːmɪt tə fɪʃ?
Mohu si tu koupit rybářský lístek?
Can I purchase a fishing permit/(AmE) license here?
kən aɪ ˈpɜːtʃɪs ə ˈfɪʃɪŋ ˈpɜːmɪt/ˈlaɪsəns hɪə?
Kolik stojí týdenní povolenka?
How much is a seven-day fishing permit?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ˈsεvndeɪ ˈfɪʃɪŋ ˈpɜːmɪt?
Dá se tady půjčit/koupit rybářské náčiní?
Can I rent/buy some fishing tackle here?
kən aɪ rεnt/baɪ sʌm ˈfɪʃɪŋ ˈtækl hɪə?
Chtěl bych si zachytat z loďky.
I'd like to go boat fishing.
aɪd laɪk tə gəʊ bəʊt ˈfɪʃɪŋ
Mohu si tady pronajmout na den loďku?
Could I rent a boat for a day?
kʊd aɪ rεnt ə bəʊt fɔː ə deɪ?
Na kolik prutů současně mohu chytat?
How many fishing rods can I use at the same time?
haʊ ˈmεnɪ ˈfɪʃɪŋ rɒdz kən aɪ juːz æt ðə seɪm taɪm?
Začala už pstruhová sezóna?
Has the trout season begun yet?
hæz ðə traʊt ˈsiːzn bɪˈgʌn jεt?
Dnes se chystám na lipany.
I'm about to fish for grayling today.
aɪm əˈbaʊt tə fɪʃ fə ˈgreɪlɪŋ təˈdeɪ
Kde je nejlepší místo na chytání?
Where's the best place to fish?
wεəz ðə bεst pleɪs tə fɪʃ?
Co je nejlepší návnada na sumce?
What's the best bait for catfish?
wɒts ðə bεst beɪt fə ˈkætˌfɪʃ?
Jaký mám použít vlasec na lososy?
What fishing line should I use for salmon?
wɒt ˈfɪʃɪŋ laɪn ʃʊd aɪ juːz fə ˈsæmən?
Berou?
Any bite?, Do they bite?
ˈεnɪ baɪt?ˌ dʊ ðeɪ baɪt?
Zatím mi žádná (ryba) nezabrala.
No fish has taken the bait so far.
nəʊ fɪʃ hæz ˈteɪkən ðə beɪt səʊ fɑː
Chytil jsi něco?
Have you caught anything?
hæv juː kɔːt ˈεnɪˌθɪŋ?
Chytil jsem pořádnýho macka.
I landed a big one.
aɪ ˈlændɪd ə bɪg wʌn
Nejde mi vytáhnout háček.
I can't take the hook out.
aɪ kɑːnt teɪk ðə hʊk aʊt
Ryba mi přetrhla vlasec.
The fish broke my line.
ðə fɪʃ brəʊk maɪ laɪn
Pouštíš ryby zpátky do vody?
Do you release fish back into the water?
dʊ juː rɪˈliːs fɪʃ bæk ˈɪntə ðə ˈwɔːtə?
Pouštím jenom podmíráky.
I release only undersized fish.
aɪ rɪˈliːs ˈəʊnlɪ ˌʌndəˈsaɪzd fɪʃ
Mohu si úlovek nechat?
Can I keep my catch?
kən aɪ kiːp maɪ kætʃ?
Můžete mne s tou rybou vyfotit?
Can you take a picture of me with the fish?
kən juː teɪk ə ˈpɪktʃə əv miː wɪθ ðə fɪʃ?
Chtěl bych si tu rybu nechat vypreparovat.
I'd like to have the fish mounted.
aɪd laɪk tə hæv ðə fɪʃ ˈmaʊntɪd
lov na udici
angling
ˈæŋglɪŋ
rybaření na moři
sea fishing
siː ˈfɪʃɪŋ
muškaření
fly-fishing
flaɪˈfɪʃɪŋ
(rybářský) prut
(fishing) rod
(ˈfɪʃɪŋ) rɒd
naviják
reel
riːl
(rybářský) vlasec
(fishing) line
(ˈfɪʃɪŋ) laɪn
(rybářský) háček
(fishing) hook
(ˈfɪʃɪŋ) hʊk
splávek
float, cork
fləʊtˌ kɔːk
olůvko
sinker, plummet
ˈsɪŋkəˌ ˈplʌmɪt
návnada
bait, lure
beɪtˌ lʊə
muška
fly
flaɪ
čeřen
drop net
drɒp nεt
podběrák
landing net
ˈlændɪŋ nεt
broďáky
waders
ˈweɪdəz