Ubytování

Ubytování

Accommodation
Hledám ubytování.
I'm looking for accommodation.
aɪm lʊkɪŋ fɔː əˌkɒməˈdeɪʃən
Můžete mi doporučit nějaký levný/dobrý hotel?
Can you recommend me a cheap/good hotel?
kən juː ˌrεkəˈmεnd miː ə tʃiːp/gʊd həʊˈtεl?
Potřebuji ubytování blízko nádraží.
I need accommodation near the railway/(AmE) railroad station.
aɪ niːd əˌkɒməˈdeɪʃən nɪə ðə ˈreɪlˌweɪ/ˈreɪlˌrəʊd ˈsteɪʃən
Kde je nejbližší možnost ubytování?
Where is the nearest accommodation facility?
wεə ɪz ðə nɪərɪst əˌkɒməˈdeɪʃən fəˈsɪlɪtɪ?
hotel
hotel
həʊˈtεl
motel
motel
məʊˈtεl
ubytovna
hostel
ˈhɒstl
penzion
boarding house, guesthouse
ˈbɔːdɪŋ haʊsˌ ˈgεstˌhaʊs
hostinec s ubytováním
inn
ɪn
apartmá
suite
swiːt
pokoje k pronájmu
rooms to rent
ruːmz tə rεnt
nocleh se snídaní
bed and breakfast, B&B
bεd ænd ˈbrεkfəstˌ ˌbiːændˈbiː
polopenze
half board
hɑːf bɔːd
plná penze
full board, (AmE) American plan
fʊl bɔːdˌ əˈmεrɪkən plæn
recepce
reception (desk)
rɪˈsεpʃən (dεsk)
pokoj
room
ruːm
jednolůžkový pokoj
single room
ˈsɪŋgl ruːm
dvoulůžkový pokoj
double room
ˈdʌbl ruːm
pokoj se sprchou
room with a shower
ruːm wɪθ ə ˈʃaʊə
pokoj s přistýlkou
room with an extra bed
ruːm wɪθ ən ˈεkstrə bεd
příslušenství
bathroom (with WC)
ˈbɑːθˌruːm (wɪθ ˌdʌbljuːˈsiː)
s vyhlídkou na moře
with a sea view
wɪθ ə siː vjuː
ceník
price list
praɪs lɪst
storno poplatek
cancellation fee
ˌkænsɪˈleɪʃən fiː
buzení po telefonu
wake-up call
weɪkʌp kɔːl
čistírna
dry cleaner's
draɪ ˈkliːnəz
směnárna
bureau de change, exchange office
ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒˌ ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs
trezor
strongbox, safe (box)
ˈstrɒŋˌbɒksˌ seɪf (bɒks)
toaletní potřeby
toiletries
ˈtɔɪlɪtrɪz
vysoušeč vlasů, fén
hair drier
hεə ˈdraɪə
přebalovací pult
changing table
tʃeɪndʒɪŋ ˈteɪbl
(domácí) zvířata povolena (za poplatek)
pets allowed (for extra charge)
pεts əˈlaʊd (fə ˈεkstrə tʃɑːdʒ)
přihlásit se v hotelu
check in at the hotel
tʃεk ɪn æt ðə həʊˈtεl
odhlásit se v hotelu
check out at/from the hotel
tʃεk aʊt æt/frɒm ðə həʊˈtεl