Čas

Čas

Time
Budete mít (zítra) čas?
Will you be free (tomorrow)?
wɪl juː biː friː (təˈmɒrəʊ)?
Kdy se sejdeme?
When shall we meet?
wεn ʃæl wiː miːt?
V kolik hodin tam budete?
What time will you be there?
wɒt taɪm wɪl juː biː ðεə?
Budu tam za pár minut.
I'll be there in a few minutes.
aɪl biː ðεə ɪn ə fjuː ˈmɪnɪts
Kdy se vrátíte?
When will you be back?
wεn wɪl juː biː bæk?
Hned jsem zpět.
I'll be right back.
aɪl biː raɪt bæk
Odjíždím za dvě hodiny.
I'm leaving in two hours.
aɪm liːvɪŋ ɪn tuː aʊəz
Odešel před půl hodinou.
He left half an hour ago.
hɪ lεft hɑːf ən aʊə əˈgəʊ
Je dost pozdě.
It is rather late.
ɪt ɪz ˈrɑːðə leɪt
Je ještě brzy.
It's still early.
ɪts stɪl ˈɜːlɪ
Musím to dodělat do pátku.
I must finish it by Friday.
aɪ mʌst ˈfɪnɪʃ ɪt baɪ ˈfraɪdeɪ
Musí to být zaplaceno do čtrnácti dní od...
It must be paid within two weeks of...
ɪt mʌst biː peɪd wɪˈðɪn tuː wiːks əv
Stihneme to?
Will we make it in time?
wɪl wiː meɪk ɪt ɪn taɪm?
Nestihnu to včas.
I won't make it in time.
aɪ wəʊnt meɪk ɪt ɪn taɪm
Můžeme to odložit?
Can we postpone it?
kən wiː pəʊstˈpəʊn ɪt?
Můžete přijít někdy jindy?
Can you come some other time?
kən juː kʌm sʌm ˈʌðə taɪm?
Přijedu zítra ráno.
I will arrive tomorrow morning.
aɪ wɪl əˈraɪv təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ
Pozítří nebudu mít čas.
I won't have time the day after tomorrow.
aɪ wəʊnt hæv taɪm ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ
Vlak odjíždí zítra ráno.
The train departs tomorrow morning.
ðə treɪn dɪˈpɑːts təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ
Kolik máme času?
How much time do we have?
haʊ mʌtʃ taɪm dʊ wiː hæv?
Nemáme moc času.
We don't have much time.
wiː dəʊnt hæv mʌtʃ taɪm
Musíme si pospíšit.
We must hurry.
wiː mʌst ˈhʌrɪ
Spěchám.
I'm in a hurry.
aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Jak dlouho to potrvá?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Je nejvyšší čas jít.
It is high time to go.
ɪt ɪz haɪ taɪm tə gəʊ
Nemusím(e) spěchat.
There is no hurry.
ðεə ɪz nəʊ ˈhʌrɪ
Máme dost času.
We have enough time.
wiː hæv ɪˈnʌf taɪm
Kolik je ti let?
How old are you?
haʊ əʊld ɑː juː?