V hotelu

V hotelu

In a hotel
Je tady poblíž nějaký dobrý/levný hotel?
Is there a good/cheap hotel near here?
ɪz ðεə ə gʊd/tʃiːp həʊˈtεl nɪə hɪə?
Máte volné pokoje?
Do you have any vacancies?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz?
Můžete mě ubytovat na dvě noci?
Can you put me up for two nights?
kən juː pʊt miː ʌp fə tuː naɪts?
Mám tady rezervovaný pokoj na jméno...
I have a reservation here in the name of...
aɪ hæv ə ˌrεzəˈveɪʃən hɪə ɪn ðə neɪm əv
Chtěl bych nocleh se snídaní.
I would like bed and breakfast.
aɪ wʊd laɪk bεd ænd ˈbrεkfəst
Chceme plnou penzi/polopenzi.
We would like full board/half board.
wiː wʊd laɪk fʊl bɔːd/hɑːf bɔːd
Kolik (to) stojí na noc?
How much is it per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə naɪt?
Nemáte nějaký levnější?
Do you have a cheaper one?
dʊ juː hæv ə tʃiːpə wʌn?
Platím teď nebo při odjezdu?
Do I pay now or on departure?
dʊ aɪ peɪ naʊ ɔː ɒn dɪˈpɑːtʃə?
Je tady klimatizace?
Is there air conditioning here?
ɪz ðεə εə kənˈdɪʃənɪŋ hɪə?
Vezmeme si ho.
We will take it.
wiː wɪl teɪk ɪt
Zdržíme se tři dny.
We are going to stay for three days.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə steɪ fə θriː deɪz
Mohu platit hotově?
Can I pay cash?
kən aɪ peɪ kæʃ?
Kde je náš pokoj?
Where is our room?
wεə ɪz aʊə ruːm?
Mohu si tady nechat zavazadla?
Can I leave my luggage here?
kən aɪ liːv maɪ ˈlʌgɪdʒ hɪə?
Můžete mi vyměnit peníze?
Can you change some money for me?
kən juː tʃeɪndʒ sʌm ˈmʌnɪ fə miː?
Můžete mě vzbudit v sedm hodin?
Can you wake me up at seven, please?
kən juː weɪk miː ʌp æt ˈsεvnˌ pliːz?
Kde je hotelová restaurace?
Where is the hotel restaurant?
wεə ɪz ðə həʊˈtεl ˈrεstəˌrɒŋ?
V kolik hodin otvírá hotelový bar?
What time does the hotel bar open?
wɒt taɪm dʌz ðə həʊˈtεl bɑː ˈəʊpn?
Mohu využít vaši posilovnu?
Can I use your hotel gym?
kən aɪ juːz jɔː həʊˈtεl dʒɪm?
Můžete nám poslat večeři na pokoj?
Can you send the dinner/supper to our room?
kən juː sεnd ðə ˈdɪnə/ˈsʌpə tə aʊə ruːm?
V kolik hodin se podává snídaně?
What time is breakfast served?
wɒt taɪm ɪz ˈbrεkfəst sɜːvd?
Je v ceně zahrnuta snídaně?
Is breakfast included in the price?
ɪz ˈbrεkfəst ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Snídaně není/je zahrnuta v ceně.
Breakfast isn't/is included in the price.
ˈbrεkfəst ˈɪznt/ɪz ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs
Ztratil jsem klíč od pokoje.
I lost my room key.
aɪ lɒst maɪ ruːm kiː
Nejde mi otevřít pokoj.
My room door won't open.
maɪ ruːm dɔː wəʊnt ˈəʊpn
Nefunguje topení.
The heating isn't working.
ðə ˈhiːtɪŋ ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Nejde mi pustit/vypnout klimatizace.
I can't turn on/off the air-conditioning.
aɪ kɑːnt tɜːn ɒn/ɒf ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ
Neteče teplá voda.
There is no hot water.
ðεə ɪz nəʊ hɒt ˈwɔːtə
Chybí zde mýdlo a toaletní papír.
There is no soap and toilet paper here.
ðεə ɪz nəʊ səʊp ænd ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə hɪə
Můžeme dostat čisté ručníky?
Can we get clean towels please?
kən wiː gεt kliːn ˈtaʊəlz pliːz?
Nejde mi zavřít okno v pokoji.
I can't close the room window.
aɪ kɑːnt kləʊz ðə ruːm ˈwɪndəʊ
Někdo tu dělá rámus. Nemohu spát.
Someone is making noise here. I can't sleep.
ˈsʌmˌwʌn ɪz ˈmeɪkɪŋ nɔɪz hɪə aɪ kɑːnt sliːp
Chtěl bych jiný pokoj.
I would like a different room.
aɪ wʊd laɪk ə ˈdɪfərənt ruːm
Potřebuji si zatelefonovat.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
Haló, je to hotelová služba?
Is this the room service?
ɪz ðɪs ðə ruːm ˈsɜːvɪs?
Dokdy musíme vyklidit pokoj?
By what time must we vacate the room?
baɪ wɒt taɪm mʌst wiː vəˈkeɪt ðə ruːm?
Chci se odhlásit.
I'd like to check out.
aɪd laɪk tə tʃεk aʊt
Odjíždím., Odcházím.
I'm leaving.
aɪm liːvɪŋ