Otázky

Otázky

Questions
kdo?
who?
Kdo jste?
Who are you?
huː ɑː juː?
Kdo to byl?
Who was it?
huː wɒz ɪt?
Kdo je to?
Who is it?
huː ɪz ɪt?
Kdo je tam?
Who's there?
huːz ðεə?
S kým mluvím?
Who am I speaking with?
huː əm aɪ ˈspiːkɪŋ wɪθ?
Kdo by nám mohl pomoci?
Who could help us?
huː kʊd hεlp əs?
Na koho se mám obrátit?
Who should I turn to?
huː ʃʊd aɪ tɜːn tə?
Koho hledáte?
Who are you looking for?
huː ɑː juː lʊkɪŋ fɔː?
S kým chcete mluvit?
Who do you want to talk to?
huː dʊ juː wɒnt tə tɔːk tə?
Koho mám požádat?, Koho se mám zeptat?
Whom should I ask?
huːm ʃʊd aɪ ɑːsk?
Od koho to víte?
Who told you?
huː təʊld juː?
co?
what?
Co se děje?
What's going on?, What's the matter?
wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?ˌ wɒts ðə ˈmætə?
Co se stalo?
What has happened?
wɒt hæz ˈhæpnd?
Co je to?
What's that?
wɒts ðæt?
Co mám dělat?
What should I do?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ?
Co budeme (teď) dělat?
What do we do (now)?
wɒt dʊ wiː dʊ (naʊ)?
Co hledáte?
What are you looking for?
wɒt ɑː juː lʊkɪŋ fɔː?
Co si přejete?
What would you like?
wɒt wʊd juː laɪk?
Co potřebujete?
What do you need?
wɒt dʊ juː niːd?
Co pro vás mohu udělat?
What can I do for you?
wɒt kən aɪ dʊ fə juː?
Co tady děláte?
What are you doing here?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ hɪə?
O co jde?
What is it (about)?
wɒt ɪz ɪt (əˈbaʊt)?
jak?, jaký?
how?, what?
Jak prosím?
I beg your pardon?
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn?
Jak dlouho to potrvá?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Za jak dlouho tam budeme?
How long till we get there?
haʊ lɒŋ tɪl wiː gεt ðεə?
Jak dlouho se zdržíte?
How long are you going to stay?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə steɪ?
Jak dlouho už jste tady?
How long have you been here?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn hɪə?
Jak se vám to líbilo?
How did you like it?
haʊ dɪd juː laɪk ɪt?
Jak se jmenujete?
What is your name?
wɒt ɪz jɔː neɪm?
Jak se tam dostanu?
How do I get there?
haʊ dʊ aɪ gεt ðεə?
Jak často tam jezdíte?
How often do you go there?
haʊ ˈɒftn dʊ juː gəʊ ðεə?
Nevíte, jak to udělat?
Do you know how to do it?
dʊ juː nəʊ haʊ tə dʊ ɪt?
Jak to?
How come?
haʊ kʌm?
Jaký je směnný kurz?
What's the exchange rate?
wɒts ðiː ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt?
čí?
whose?
Čí je to vina?
Whose fault is it?
huːz fɔːlt ɪz ɪt?
Čí je to dítě?
Whose child is it?
huːz tʃaɪld ɪz ɪt?
Čí je to?
Whose is this?
huːz ɪz ðɪs?
Nevím, čí to je.
I don't know whose it is.
aɪ dəʊnt nəʊ huːz ɪt ɪz
kde?
where?
Kde je to?
Where is it?
wεə ɪz ɪt?
Kde se sejdeme?
Where shall we meet?
wεə ʃæl wiː miːt?
Kde teď jste?
Where are you now?
wεə ɑː juː naʊ?
Kde můžu zaparkovat?
Where can I park my car?
wεə kən aɪ pɑːk maɪ kɑː?
Kde bydlíte?
Where do you live?, Where are you staying?
wεə dʊ juː lɪv?ˌ wεə ɑː juː steɪɪŋ?
Máte kde spát?
Do you have a place to sleep?
dʊ juː hæv ə pleɪs tə sliːp?
odkud?
where from?
Odkud jste?
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Odkud odjíždí autobus do...?
Where does the bus to... leave from?
wεə dʌz ðə bʌs tə... liːv frɒm?
Odkud to víte?
How do you know?, Who told you?
haʊ dʊ juː nəʊ?ˌ huː təʊld juː?
Odkud ho znáš?
Where did you meet (him)?
wεə dɪd juː miːt (hɪm)?
kam?
where (to)?
Kam jdete?
Where are you going?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?
Kam jede tento autobus?
Where does this bus go?
wεə dʌz ðɪs bʌs gəʊ?
Kam jsi to dal?
Where did you put it?
wεə dɪd juː pʊt ɪt?
Kam byste chtěli jít?
Where would you like to go?
wεə wʊd juː laɪk tə gəʊ?
kdy?
when?
Kdy se vrátí?
When will he be back?
wεn wɪl hɪ biː bæk?
Kdy přijeli?
When did they arrive?
wεn dɪd ðeɪ əˈraɪv?
Kdy budete mít čas?
When will you be free?
wεn wɪl juː biː friː?
Kdy se vám to hodí?
When would suit you?
wεn wʊd sjuːt juː?
Kdy mohu přijít?
When can I come?
wεn kən aɪ kʌm?
Kdy zavíráte?
When do you close?
wεn dʊ juː kləʊz?
Kdy to bude hotové?
When will it be ready?
wεn wɪl ɪt biː ˈrεdɪ?
Kdy by měl přijít?
When should he come (back)?
wεn ʃʊd hɪ kʌm (bæk)?
Kdy tam mám být?
When should I be there?
wεn ʃʊd aɪ biː ðεə?
Kdy jste se narodil(a)?
When were you born?
wεn wɜː juː bɔːn?
kolik?
how much?, how many?
Kolik to stojí?
How much is it?, How much does it cost?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt kɒst?
Kolik to váží?
How much does it weigh?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt weɪ?
Kolik je hodin?
What time is it?
wɒt taɪm ɪz ɪt?
V kolik hodin?
(At) What time?
(æt) wɒt taɪm?
Kolik je to odtud zastávek?
How many stops is it from here?
haʊ ˈmεnɪ stɒps ɪz ɪt frɒm hɪə?
Kolik je ti let?
How old are you?
haʊ əʊld ɑː juː?
Od/Do kolika let (věku)?
From/Till what age?
frɒm/tɪl wɒt eɪdʒ?
O kolik je starší?
How much older is he?
haʊ mʌtʃ ˈəʊldə ɪz hɪ?
Kolikátého je dnes?
What's the date?
wɒts ðə deɪt?
proč?
why?
Proč jsi to udělal?
Why did you do that?
waɪ dɪd juː dʊ ðæt?
Proč zrovna já?
Why me of all people?
waɪ miː əv ɔːl ˈpiːpl?
Proč ne?
Why not?
waɪ nɒt?
Nechápu proč.
I don't understand why.
aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd waɪ
Bůhví proč.
God knows why.
gɒd nəʊz waɪ
Zajímalo by mě, proč...
I'd like to know why...
aɪd laɪk tə nəʊ waɪ