Souhlas

Souhlas

Agreement
Ano.
Yes.
jεs
Jo.
Yep., Yup.
jεpˌ jʌp
Jistě.
Sure.
ʃʊə
Samozřejmě.
Of course.
əv kɔːs
Zajisté.
Certainly.
ˈsɜːtnlɪ
Rád(a).
With pleasure.
wɪθ ˈplεʒə
Výborně!
Great!
greɪt!
Dobrá.
All right., OK.
ɔːl raɪtˌ ˌəʊˈkeɪ
Souhlasím (s vámi).
I agree (with you).
aɪ əˈgriː (wɪθ juː)
Jsem pro.
I'm game.
aɪm geɪm
Bezpochyby.
No doubt (about it).
nəʊ daʊt (əˈbaʊt ɪt)
Přirozeně.
Naturally.
ˈnætʃrəlɪ
Proč ne?
Why not?
waɪ nɒt?
Myslím, že ano.
I think so.
aɪ θɪŋk səʊ
Doufám, že ano.
I hope so.
aɪ həʊp səʊ
To jsem rád.
I'm glad about it.
aɪm glæd əˈbaʊt ɪt
Máte pravdu.
You are right.
juː ɑː raɪt
To je pravda.
That's right., That's true.
ðæts raɪtˌ ðæts truː
Dobrý nápad.
Good idea.
gʊd aɪˈdɪə
Klidně.
No problem., It's all right with me.
nəʊ ˈprɒbləmˌ ɪts ɔːl raɪt wɪθ miː
Možná.
Maybe.
ˈmeɪˌbiː
Snad.
Perhaps., Maybe.
pəˈhæpsˌ ˈmeɪˌbiː
Doufejme.
Hopefully.
ˈhəʊpfəlɪ
Chápu.
I see., I understand.
aɪ siːˌ aɪ ˌʌndəˈstænd
To se mi líbí.
I like it.
aɪ laɪk ɪt
To neodmítnu.
I won't say no.
aɪ wəʊnt seɪ nəʊ
To by šlo.
That sounds okay/doable.
ðæt saʊndz ˌəʊˈkeɪ/ˈduːəbl
To zní dobře.
It sounds good.
ɪt saʊndz gʊd