Pasová a celní kontrola

Pasová a celní kontrola

Passport and customs control
Státní hranice
(State) border
(steɪt) ˈbɔːdə
Kdy budeme na hranicích?
When are we going to cross the border?
wεn ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə krɒs ðə ˈbɔːdə?
Pasová kontrola
Passport control/check
ˈpɑːspɔːt kənˈtrəʊl/tʃεk
Celní prohlídka
Customs control
ˈkʌstəmz kənˈtrəʊl
Máte něco k proclení?
Do you have anything to declare?
dʊ juː hæv ˈεnɪˌθɪŋ tə dɪˈklεə?
Nemám nic k proclení.
I have nothing to declare.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə dɪˈklεə
Nic takového nemám.
I have nothing like that.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ laɪk ðæt
Mohu vidět váš pas?
Can I see your passport?
kən aɪ siː jɔː ˈpɑːspɔːt?
Jste tu obchodně nebo za zábavou?
Are you here on business or for pleasure?
ɑː juː hɪə ɒn ˈbɪznɪs ɔː fə ˈplεʒə?
Jsem tu za zábavou/jako turista.
I am here for pleasure/as a tourist.
aɪ əm hɪə fə ˈplεʒə/əz ə ˈtʊərɪst
Jsem tu služebně.
I'm here on business.
aɪm hɪə ɒn ˈbɪznɪs
Jedu navštívit přátele/příbuzné.
I'm going to visit my friends/relatives.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ˈvɪzɪt maɪ frεndz/ˈrεlətɪvz
Můžete prosím otevřít zavazadla?
Can you open your luggage please?
kən juː ˈəʊpn jɔː ˈlʌgɪdʒ pliːz?
Mám jen tento kufr.
I only have this suitcase.
aɪ ˈəʊnlɪ hæv ðɪs ˈsjuːtˌkeɪs
Jsou to jen mé osobní věci.
These are only my personal belongings.
ðiːz ɑː ˈəʊnlɪ maɪ ˈpɜːsənl bɪˈlɒŋɪŋz
Není něco v pořádku?
Is anything wrong?
ɪz ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ?
To nejsou má zavazadla.
This isn't my luggage.
ðɪs ˈɪznt maɪ ˈlʌgɪdʒ
Tohle není moje!
This isn't mine!
ðɪs ˈɪznt maɪn!
Netuším, jak se to tam dostalo.
I have no idea how it got there.
aɪ hæv nəʊ aɪˈdɪə haʊ ɪt gɒt ðεə
Nevěděl jsem, že se to nesmí.
I didn't know it's not allowed.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ɪts nɒt əˈlaʊd
Musím vyplnit celní prohlášení?
Do I have to fill out a customs declaration?
dʊ aɪ hæv tə fɪl aʊt ə ˈkʌstəmz ˌdεkləˈreɪʃən?
Musím za to platit clo?
Must I pay duty for it?
mʌst aɪ peɪ ˈdjuːtɪ fɔː ɪt?
Jen projíždíme do...
We are only passing through to...
wiː ɑː ˈəʊnlɪ ˈpɑːsɪŋ θruː tə
Zdržíme se pět/sedm dní.
We're going to stay for five/seven days.
wɪə ˈgəʊɪŋ tə steɪ fə faɪv/ˈsεvn deɪz
Jak dlouho ještě musím čekat?
How much longer must I wait?
haʊ mʌtʃ lɒŋgə mʌst aɪ weɪt?
Nemohu už déle čekat.
I can't wait any longer.
aɪ kɑːnt weɪt ˈεnɪ lɒŋgə
Mohu jít/jet?
May I go?
meɪ aɪ gəʊ?