Rezervace

Rezervace

Booking and reservations
Chtěl bych si u vás rezervovat...
I'd like to make a reservation for...
aɪd laɪk tə meɪk ə ˌrεzəˈveɪʃən fə
Máte nějaké volné pokoje v termínu...?
Do you have any vacancies for the period of...?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz fə ðə ˈpɪərɪəd əv?
Chtěl bych si rezervovat dvoulůžkový/jednolůžkový pokoj na týden od...
I'd like to book a double/single room for a week from...
aɪd laɪk tə bʊk ə ˈdʌbl/ˈsɪŋgl ruːm fɔː ə wiːk frɒm
Prosím potvrďte přijetí objednávky telefonicky.
Please call to confirm acceptance of the order.
pliːz kɔːl tə kənˈfɜːm əkˈsεptəns əv ðiː ˈɔːdə
Je potřeba zaplatit zálohu?
Do you require a deposit?
dʊ juː rɪˈkwaɪə ə dɪˈpɒzɪt?
Je tato částka vratná?
Is this amount refundable?
ɪz ðɪs əˈmaʊnt rɪˈfʌndəbl?
Většina pokojů/hotelů je rezervována až měsíc dopředu.
Most of the rooms/hotels are booked up to a month ahead.
məʊst əv ðə ruːmz/həʊˈtεlz ɑː bʊkt ʌp tə ə mʌnθ əˈhεd
Chcete-li změnit nebo zrušit svoji rezervaci...
If you wish to change or cancel your reservation...
ɪf juː wɪʃ tə tʃeɪndʒ ɔː ˈkænsl jɔː ˌrεzəˈveɪʃən
Účtujete poplatky za rezervaci?
Do you charge reservation fees?
dʊ juː tʃɑːdʒ ˌrεzəˈveɪʃən fiːs?
Jak dlouho dopředu mohu rezervaci zrušit (bez poplatku)?
How long in advance can I cancel the reservation (without charge)?
haʊ lɒŋ ɪn ədˈvɑːns kən aɪ ˈkænsl ðə ˌrεzəˈveɪʃən (wɪˈðaʊt tʃɑːdʒ)?
Účtujete si poplatek za storno/zrušení rezervace?
Do you charge a cancellation fee?
dʊ juː tʃɑːdʒ ə ˌkænsɪˈleɪʃən fiː?
Za zrušení rezervace je účtován poplatek ve výši...
You will be charged a cancellation fee of ...
juː wɪl biː ˈtʃɑːdʒd ə ˌkænsɪˈleɪʃən fiː əv
Mám tu rezervaci na jméno...
I have a reservation under (the name of) ...
aɪ hæv ə ˌrεzəˈveɪʃən ˈʌndə (ðə neɪm əv)
Chci zrušit rezervaci na jméno...
I'd like to cancel a reservation under (the name) ...
aɪd laɪk tə ˈkænsl ə ˌrεzəˈveɪʃən ˈʌndə (ðə neɪm)
Můžu pro vás ještě něco udělat?
(Is there) anything else I can do for you?
(ɪz ðεə) ˈεnɪˌθɪŋ εls aɪ kən dʊ fə juː?