Nesouhlas, odmítnutí

Nesouhlas, odmítnutí

Disagreement, refusal
Ne.
No., (hovor.) Nope.
nəʊˌ nəʊp
Ne, děkuji.
No thanks.
nəʊ θæŋks
Určitě ne.
Certainly not.
ˈsɜːtnlɪ nɒt
Já ne.
Not me.
nɒt miː
Pro mne ne.
Not for me.
nɒt fə miː
Ani ne., Nijak zvlášť.
Not really.
nɒt ˈrɪəlɪ
Ne tak úplně.
Not quite/exactly.
nɒt kwaɪt/ɪgˈzæktlɪ
Myslím, že ne.
I don't think so.
aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ
Nemohu s vámi souhlasit.
I can't agree with you.
aɪ kɑːnt əˈgriː wɪθ juː
To není pravda.
That is not true.
ðæt ɪz nɒt truː
Vůbec ne.
Not at all.
nɒt æt ɔːl
V žádném případě.
No way!
nəʊ weɪ!
Nikdy!
Never!
ˈnεvə!
Ani zdaleka ne...
By no means...
baɪ nəʊ miːnz
Ani v nejmenším.
Not in the least.
nɒt ɪn ðə liːst
Rozhodně ne.
Definitely not.
ˈdεfɪnɪtlɪ nɒt
No dovolte!
I beg your pardon!
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn!
Co si to dovolujete?!
How dare you!
haʊ dεə juː!
Obávám se, že nemáte pravdu.
I'm afraid you are wrong.
aɪm əˈfreɪd juː ɑː rɒŋ
Musíte se mýlit.
You must be mistaken.
juː mʌst biː mɪˈsteɪkən
To musí být omyl.
It must be a mistake.
ɪt mʌst biː ə mɪˈsteɪk
Bohužel nemohu...
Unfortunately I can't...
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ aɪ kɑːnt
Rád bych, ale...
I'd love to but...
aɪd lʌv tə bət
Raději bych ne...
I'd rather not...
aɪd ˈrɑːðə nɒt
Musím odmítnout.
I must decline.
aɪ mʌst dɪˈklaɪn
Nemohu to přijmout.
I can't accept it.
aɪ kɑːnt əkˈsεpt ɪt
Snad příště.
Perhaps next time.
pəˈhæps nεkst taɪm