Předkrmy

Předkrmy

Starters
salát (míchaný)
salad
ˈsæləd
ovocný/zeleninový salát
fruit/vegetable salad
fruːt/ˈvεdʒtəbl ˈsæləd
omeleta
omelette, (AmE) omelet
ˈɒmlɪtˌ ˈɒmlɪt
šunková rolka
ham roll
hæm rəʊl
topinka
toast, fried bread
təʊstˌ fraɪd brεd
obložený chlebíček
open sandwich
ˈəʊpn ˈsænwɪdʒ
játrová paštika
liver paté
ˈlɪvə ˈpæteɪ
míchaná vajíčka
scrambled eggs
ˈskræmbld εgz
vajíčka na měkko/tvrdo
soft boiled/hard boiled eggs
sɒft bɔɪld/hɑːd bɔɪld εgz
ústřice
oysters
ˈɔɪstəz

Polévky

Soups
vývar
broth, stock
brɒθˌ stɒk
masový vývar
consommé
kənˈsɒmeɪ
zeleninová polévka
vegetable soup
ˈvεdʒtəbl suːp
kuřecí polévka
chicken soup
ˈtʃɪkɪn suːp
nudlová polévka
noodle soup
ˈnuːdl suːp
čočková polévka
lentil soup
ˈlεntɪl suːp
hrachová polévka
pea soup
piː suːp
zelňačka
cabbage soup
ˈkæbɪdʒ suːp
rajská polévka
tomato soup
təˈmɑːtəʊ suːp
rybí polévka
fish soup, chowder
fɪʃ suːpˌ ˈtʃaʊdə
krémová polévka
cream
kriːm
bramborová polévka
potato soup
pəˈteɪtəʊ suːp
cibulačka
onion soup
ˈʌnjən suːp
krutony
croutons
ˈkruːtɒnz