Cyklistika

Cyklistika

Cycling
Chtěli bychom se projet na kole.
We'd like to go biking.
wiːd laɪk tə gəʊ baɪkɪŋ
Pořádáte cyklistické výlety?
Do you offer cycling trips?/(AmE) bike tours?
dʊ juː ˈɒfə ˈsaɪklɪŋ trɪps?/baɪk tʊəz?
Je možné si tady půjčit kola?
Is it possible to rent a bike here?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ə baɪk hɪə?
Dá se tady koupit cyklistická mapa?
Can I buy a cycling map around here?
kən aɪ baɪ ə ˈsaɪklɪŋ mæp əˈraʊnd hɪə?
Jsou tady v okolí nějaké cyklistické stezky?
Are there any cycleways/(AmE) bikeways around here?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈsaɪklˌweɪz/ˈbaɪkˌweɪz əˈraʊnd hɪə?
Kolik je to mil?
How many miles is it?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɪz ɪt?
Nejsem zvyklý na dlouhé trasy.
I'm not used to long bike rides.
aɪm nɒt juːzd tə lɒŋ baɪk raɪdz
Je po cestě hodně prudkých kopců?
Are there many steep climbs?
ɑː ðεə ˈmεnɪ stiːp klaɪmz?
Je na tuto trasu lepší mít horské kolo?
Is it better to have a mountain bike for this route?
ɪz ɪt ˈbεtə tə hæv ə ˈmaʊntɪn baɪk fə ðɪs ruːt?
Musím mít cyklistickou helmu?
Do I have to wear a cycling helmet?
dʊ aɪ hæv tə wεə ə ˈsaɪklɪŋ ˈhεlmɪt?
Jak dlouho ještě pojedeme?
How long till we get there?
haʊ lɒŋ tɪl wiː gεt ðεə?
Už nemůžu, jsem unavený.
I can't go on, I'm tired.
aɪ kɑːnt gəʊ ɒnˌ aɪm ˈtaɪəd
Potřebuji si odpočinout.
I need a rest.
aɪ niːd ə rεst
Musíme sesednout a kola tlačit/přenést.
We have to get off and walk it/carry the bikes.
wiː hæv tə gεt ɒf ænd wɔːk ɪt/ˈkærɪ ðə baɪks
Píchl jsem přední/zadní kolo.
I have a flat front/rear tyre.
aɪ hæv ə flæt frʌnt/rɪə ˈtaɪə
Můžete mi zalepit píchlé kolo?
Can you fix my flat tyre?
kən juː fɪks maɪ flæt ˈtaɪə?
Mohu si půjčit (vaši) pumpičku?
Can I borrow your bike pump?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː baɪk pʌmp?
Mám něco s přehazovačkou.
Something is wrong with my derailleur.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ dəˈreɪljə
Nejdou mi přehazovat rychlosti.
I can't change speeds.
aɪ kɑːnt tʃeɪndʒ spiːdz
Potřebuji dát níž/výš sedlo.
I need to lower/raise the seat.
aɪ niːd tə ˈləʊə/reɪz ðə siːt
Potřebuji vycentrovat přední kolo.
I need to true my front wheel.
aɪ niːd tə truː maɪ frʌnt wiːl
Prasklo mi brzdové lanko.
My brake cable snapped.
maɪ breɪk ˈkeɪbl snæpt
Můžete mi seřídit brzdy?
Can you adjust my brakes?
kən juː əˈdʒʌst maɪ breɪks?
Spadl jsem z kola.
I fell off my bike.
aɪ fεl ɒf maɪ baɪk
Srazilo mne auto.
I was hit by a car.
aɪ wɒz hɪt baɪ ə kɑː
Ukradli mi kolo.
My bike has been stolen.
maɪ baɪk hæz bɪn ˈstəʊlən
(jízdní) kolo
bicycle, bike
ˈbaɪsɪklˌ baɪk
horské kolo
mountain bike, MTB
ˈmaʊntɪn baɪkˌ ˌεmtiːˈbiː
silniční kolo
road bike
rəʊd baɪk
trekingové kolo
trekking bike
trεkɪŋ baɪk
plášť
tyre
ˈtaɪə
duše
(inner) tube
(ˈɪnə) tjuːb
ventil(ek)
valve
vælv
ráfek
rim
rɪm
paprsky
spokes
spəʊks
imbusový klíč
Allen key
ˈælən kiː
sedlo
seat
siːt
přehazovačka
rear derailleur
rɪə dəˈreɪljə
přesmykač
front derailleur
frʌnt dəˈreɪljə
převodník
chainring
tʃeɪnrɪŋ
pumpička
pump
pʌmp
rám
frame
freɪm
řetěz
chain
tʃeɪn
(odpružená) vidlice
(suspension) fork
(səˈspεnʃən) fɔːk
řídítka
handlebar
ˈhændlbɑː
řadicí páčka
shift lever
ʃɪft ˈliːvə
brzdy
brakes
breɪks
brzdové špalky
brake pads
breɪk pædz
blatník
mudguard
ˈmʌdˌgɑːd
nosič
carrier
ˈkærɪə
cyklistická lahev
water bottle
ˈwɔːtə ˈbɒtl
cyklistická helma
bicycle helmet
ˈbaɪsɪkl ˈhεlmɪt
lepicí sada
tire/tube repair kit
ˈtaɪə/tjuːb rɪˈpεə kɪt