Ve fitku

Ve fitku

In the fitness centre
Chtěl bych zajít do posilovny.
I feel like going to the gym.
aɪ fiːl laɪk ˈgəʊɪŋ tə ðə dʒɪm
Kde si tady můžeme zacvičit?
Where can we get some workout here?
wεə kən wiː gεt sʌm ˈwɜːkˌaʊt hɪə?
Máte tu nějaké posilovací stroje?
Do you have any fitness machines here?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈfɪtnɪs məˈʃiːnz hɪə?
Posilujete pravidelně?
Do you work out on a regular basis?
dʊ juː wɜːk aʊt ɒn ə ˈrεgjʊlə ˈbeɪsɪs?
Cvičím tak třikrát týdně.
I work out about three times a week.
aɪ wɜːk aʊt əˈbaʊt θriː taɪmz ə wiːk
Snažím se nabrat svalovou hmotu.
I try to gain some muscle.
aɪ traɪ tə geɪn sʌm ˈmʌsl
Jako rozcvičku bychom si měli dát nějaký strečink.
We should do some stretches to warm up.
wiː ʃʊd dʊ sʌm strεtʃɪz tə wɔːm ʌp
Můžete mi ukázat nějaké cviky na nohy?
Can you show me some leg exercises?
kən juː ʃəʊ miː sʌm lεg ˈεksəˌsaɪzɪs?
Chtěl bych posílit ramena.
I'd like to strengthen my shoulders.
aɪd laɪk tə ˈstrεŋθən maɪ ˈʃəʊldəz
Jaké jsou nejlepší cviky na břicho?
What are the best exercises for the abs?
wɒt ɑː ðə bεst ˈεksəˌsaɪzɪs fə ðiː æbs?
Můžu si zaběhat na páse?
Can I do some running on the treadmill?
kən aɪ dʊ sʌm ˈrʌnɪŋ ɒn ðə ˈtrεdˌmɪl?
Mohl bych si půjčit váš pás?
Could I borrow your lifting belt?
kʊd aɪ ˈbɒrəʊ jɔː lɪftɪŋ bεlt?
Můžu si na chvíli vzít tu lavici/jednoručku?
Can I have the bench/dumbbell for a sec?
kən aɪ hæv ðə bεntʃ/ˈdʌmˌbεl fɔː ə sεk?
Kolik ta činka váží?
How much does this dumbbell weigh?
haʊ mʌtʃ dʌz ðɪs ˈdʌmˌbεl weɪ?
Kolik opakování/sérií mám dělat?
How many repetitions/sets should I do?
haʊ ˈmεnɪ ˌrεpɪˈtɪʃənz/sεts ʃʊd aɪ dʊ?
Obvykle dělám 3 série po 10 opakováních.
I usually do 3 sets of 10 repetitions.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ dʊ θriː sεts əv tεn ˌrεpɪˈtɪʃənz
Zkusím něco lehčího/těžšího.
I'll try something lighter/heavier.
aɪl traɪ ˈsʌmθɪŋ ˈlaɪtə/ˈhεvɪə
Kolik lehsedů/zkracovaček bych měl dělat?
How many situps/crunches should I do?
haʊ ˈmεnɪ sɪtʌps/krʌntʃɪz ʃʊd aɪ dʊ?
Kolik uděláš shybů (na hrazdě)?
How many pull-ups can you do?
haʊ ˈmεnɪ pʊlʌps kən juː dʊ?
Uděláš 30 kliků?
Can you do thirty press-ups/(AmE) pushups?
kən juː dʊ ˈθɜːtɪ prεsʌps/pʊʃʌps?
Můžeš mě jistit (při benčpresu)?
Will/Could you spot for me?
wɪl/kʊd juː spɒt fə miː?
Na které svaly je tenhle cvik?
What muscles does this exercise work?
wɒt ˈmʌslz dʌz ðɪs ˈεksəˌsaɪz wɜːk?
Kdy se mám nadechovat?
When do I breathe in?
wεn dʊ aɪ briːð ɪn?
Už nemůžu.
I can't any more.
aɪ kɑːnt ˈεnɪ mɔː
Všechno mě bolí.
I'm aching all over.
aɪm eɪkɪŋ ɔːl ˈəʊvə
Můžu si tu koupit nějaký iontový nápoj?
Can I buy a sports drink here?
kən aɪ baɪ ə spɔːts drɪŋk hɪə?
Kde jsou tady sprchy?
Where are the showers?
wεə ɑː ðə ˈʃaʊəz?