Lyžování

Lyžování

Skiing
Chtěli bychom si zalyžovat.
We'd like to go skiing.
wiːd laɪk tə gəʊ skiːɪŋ
Je tu někde půjčovna lyží?
Is there a ski rental here?
ɪz ðεə ə skiː ˈrεntl hɪə?
Chtěl bych si půjčit dvoje lyže.
I'd like to rent two pairs of skis.
aɪd laɪk tə rεnt tuː pεəz əv skiːs
Potřebuji nějaké delší/kratší.
I need some longer/shorter ones.
aɪ niːd sʌm lɒŋgə/ʃɔːtə wʌnz
Nějaké pro začátečníky/pokročilé.
Something for beginners/advanced skiers.
ˈsʌmθɪŋ fə bɪˈgɪnəz/ədˈvɑːnst ˈskiːəz
Máte i dětské lyže?
Do you also have baby skis?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ˈbeɪbɪ skiːs?
Tyhle mají poškrábané skluznice.
These have scratched bases.
ðiːz hæv skrætʃt ˈbeɪsɪz
Ty lyžáky jsou mi malé/velké.
The ski boots are too tight/big for me.
ðə skiː buːts ɑː tuː taɪt/bɪg fə miː
Musíme mít i helmy?
Do we have to wear (ski) helmets too?
dʊ wiː hæv tə wεə (skiː) ˈhεlmɪts tuː?
Do kdy máme lyže vrátit?
By when should we return the skis?
baɪ wεn ʃʊd wiː rɪˈtɜːn ðə skiːs?
Hledám skiservis.
I'm looking for a ski service.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə skiː ˈsɜːvɪs
Mám asi špatně seřízené vázání.
I guess my ski binding is not adjusted properly.
aɪ gεs maɪ skiː ˈbaɪndɪŋ ɪz nɒt əˈdʒʌstɪd ˈprɒpəlɪ
Mohli byste mi to seřídit?
Could you adjust it for me?
kʊd juː əˈdʒʌst ɪt fə miː?
Potřebuji nabrousit hrany.
I need to sharpen my ski edges.
aɪ niːd tə ˈʃɑːpn maɪ skiː εdʒɪz
Půjčil byste mi, prosím, vosk?
Could you lend me some wax?
kʊd juː lεnd miː sʌm wæks?
Jsou zde i sjezdovky pro začátečníky?
Are there also ski runs for beginners here?
ɑː ðεə ˈɔːlsəʊ skiː rʌnz fə bɪˈgɪnəz hɪə?
Kterou sjezdovku doporučujete pro pokročilé?
Which piste do you recommend for advanced skiers?
wɪtʃ piːst dʊ juː ˌrεkəˈmεnd fɔː ədˈvɑːnst ˈskiːəz?
Která sjezdovka je nejdelší?
Which piste is the longest?
wɪtʃ piːst ɪz ðə lɒŋgɪst?
Je tam dost sněhu?
Is there enough snow?
ɪz ðεə ɪˈnʌf snəʊ?
Kolik stojí denní/týdenní permanentka na vlek?
How much is a one-day/seven-day ski pass?
haʊ mʌtʃ ɪz ə wʌndeɪ/ˈsεvndeɪ skiː pɑːs?
Platí skipas pro všechny tyhle sjezdovky?
Is the ski pass valid for all of these pistes?
ɪz ðə skiː pɑːs ˈvælɪd fə ɔːl əv ðiːz piːstɪs?
Kde je další nejbližší vlek?
Where is the next nearest ski lift?
wεə ɪz ðə nεkst nɪərɪst skiː lɪft?
Jak se dostaneme k (lyžařskému) vleku?
How can we get to the ski lift?
haʊ kən wiː gεt tə ðə skiː lɪft?
Kolik stojí jedna jízda?
How much is one ride?
haʊ mʌtʃ ɪz wʌn raɪd?
Vlek (je) mimo provoz.
Ski lift (is) out of order.
skiː lɪft (ɪz) aʊt əv ˈɔːdə
Opatrně, sníh je namrzlý.
Caution, the snow is icy.
ˈkɔːʃənˌ ðə snəʊ ɪz ˈaɪsɪ
Hrozí tady laviny?
Is there avalanche danger here?
ɪz ðεə ˈævəˌlɑːntʃ ˈdeɪndʒə hɪə?
Kamaráda zasypala lavina!
My friend has been hit by an avalanche.
maɪ frεnd hæz bɪn hɪt baɪ ən ˈævəˌlɑːntʃ
Kam si můžeme dát lyže?
Where can we leave our skis?
wεə kən wiː liːv aʊə skiːs?
Můžeme si tady půjčit sněžný skútr?
Can we rent a snowmobile here?
kən wiː rεnt ə ˈsnəʊməˌbiːl hɪə?
sjezdové lyžování
downhill skiing
ˈdaʊnˈhɪl skiːɪŋ
běžecké lyžování
cross-country skiing
ˈkrɒsˌkʌntrɪ skiːɪŋ
skoky na lyžích
ski jumping
skiː dʒʌmpɪŋ
akrobatické lyžování
acrobatic skiing
ˌækrəˈbætɪk skiːɪŋ
jízda v boulích
mogul skiing
ˈməʊgl skiːɪŋ
lyže
skis
skiːs
běžky
cross-country skis
ˈkrɒsˌkʌntrɪ skiːs
sjezdovky
downhill skis
ˈdaʊnˈhɪl skiːs
snowboard
snowboard
ˈsnəʊˌbɔːd
lyžařské boty
ski boots
skiː buːts
vázání
binding
ˈbaɪndɪŋ
šponovky
ski-pants
skiːpænts
sedačková lanovka
chairlift
ˈtʃεəˌlɪft
kabinková/gondolová lanovka
cable car
ˈkeɪbl kɑː
lyžařský vlek
ski lift
skiː lɪft
kotvový vlek
T-bar lift
tiːbɑː lɪft
poma
J-bar lift
ˈdʒeɪˌbɑː lɪft
lyžařský vosk
ski wax
skiː wæks
těžký sníh
heavy snow
ˈhεvɪ snəʊ
prašan
powder snow
ˈpaʊdə snəʊ
zledovatělý sníh
icy snow, snow-ice
ˈaɪsɪ snəʊˌ snəʊaɪs
umělý sníh
artificial snow
ˌɑːtɪˈfɪʃəl snəʊ
sněžné dělo
snow gun
snəʊ gʌn
(umělé) zasněžování
snowmaking
ˈsnəʊˌmeɪkɪŋ
sjezdovka
(ski) piste
(skiː) piːst
skipas
ski pass
skiː pɑːs
denní skipas
one-day pass
wʌndeɪ pɑːs
týdenní skipas
week pass
wiːk pɑːs
Mountain Rescue
Horská služba
No skiing
Zákaz lyžování
Avalanche danger
Nebezpečí lavin
Piste closed
Sjezdovka uzavřena
No skiing off piste., Keep to the piste.
Nejezděte mimo sjezdovky.