Přání

Přání

Wishes
Na zdraví! (při přípitku)
Cheers!, Chin chin!
tʃɪəz!ˌ tʃɪn tʃɪn!
Na zdraví! (při kýchnutí)
Bless you!
blεs juː!
Gratuluji!, Blahopřeji!
Congratulations!
kənˌgrætjʊˈleɪʃənz!
Hodně štěstí!
Good luck!
gʊd lʌk!
Užijte si to!
Enjoy (it)!
ɪnˈdʒɔɪ (ɪt)!
Dobře se bavte!
Enjoy yourselves!, Have fun!
ɪnˈdʒɔɪ jɔːˈsεlvz!ˌ hæv fʌn!
Šťastnou cestu.
Have a safe journey., Bon voyage.
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪˌ bɔ̃ vwajaʒ
Dobře dojeď!
Have a safe journey.
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ
Vraťte se v pořádku!
Come back in one piece!
kʌm bæk ɪn wʌn piːs!
Všechno nejlepší! (k narozeninám)
Happy birthday!
ˈhæpɪ ˈbɜːθˌdeɪ!
Upřímnou soustrast.
My condolences.
maɪ kənˈdəʊlənsɪs
Veselé Velikonoce!
Happy Easter!
ˈhæpɪ ˈiːstə!
Veselé Vánoce!
Merry Christmas!
ˈmεrɪ ˈkrɪsməs!
Šťastný nový rok!
Happy New Year!
ˈhæpɪ njuː jɪə!
To je dobře., To se máte.
Good for you!
gʊd fə juː!
Ať vám to vyjde!
Good luck!
gʊd lʌk!
Držím vám pěsti.
I keep my fingers crossed.
aɪ kiːp maɪ ˈfɪŋgəz krɒst