Rozměry a vlastnosti

Rozměry a vlastnosti

Sizes and qualities
Jak je to velké?
What size is it?, How big is it?
wɒt saɪz ɪz ɪt?ˌ haʊ bɪg ɪz ɪt?
Kolik to má na šířku/délku?
What is its width/length?
wɒt ɪz ɪts wɪdθ/lεŋθ?
Kolik to váží?
How much does it weigh?, What is its weight?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt weɪ?ˌ wɒt ɪz ɪts weɪt?
Je to příliš těžké/velké.
It's too heavy/large.
ɪts tuː ˈhεvɪ/lɑːdʒ
malý
small
smɔːl
velký
big, large
bɪgˌ lɑːdʒ
krátký
short
ʃɔːt
dlouhý
long
lɒŋ
tlustý
thick
θɪk
široký
broad
brɔːd
tenký
thin
θɪn
úzký
narrow, tight
ˈnærəʊˌ taɪt
vysoký
high, tall
haɪˌ tɔːl
nízký
low
ləʊ
hluboký
deep
diːp
mělký
shallow
ˈʃæləʊ
placatý, plochý
flat
flæt
kulatý
round
raʊnd
hranatý
square, angular
skwεəˌ ˈæŋgjʊlə
křivý
curved, crooked
kɜːvdˌ ˈkrʊkɪd
rovný
straight
streɪt
lehký
light
laɪt
těžký
heavy
ˈhεvɪ
objemný
bulky
ˈbʌlkɪ