Poděkování a spokojenost

Poděkování a spokojenost

Thanks, satisfaction
Díky!
Thanks!
θæŋks!
Děkuji mnohokrát.
Thank you very much., Many thanks.
θæŋk juː ˈvεrɪ mʌtʃˌ ˈmεnɪ θæŋks
Děkuji za všechno.
Thank you for everything.
θæŋk juː fɔː ˈεvrɪˌθɪŋ
Oceňuji to., Cením si toho.
I appreciate that.
aɪ əˈpriːʃɪˌeɪt ðæt
Není zač.
No problem, Don't mention it., (AmE) You're welcome.
nəʊ ˈprɒbləmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ jʊə ˈwεlkəm
Prosím. (na poděkování)
No problem, Don't mention it., (AmE) You are welcome.
nəʊ ˈprɒbləmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ juː ɑː ˈwεlkəm
Rádo se stalo.
My pleasure
maɪ ˈplεʒə
To je od vás milé.
That's nice of you.
ðæts naɪs əv juː
To jste nemusel(i)... (vděk)
You shouldn't have...
juː ˈʃʊdnt hæv
Předem děkuji.
Thank you in advance.
θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns
Líbí se nám tady.
We like it here.
wiː laɪk ɪt hɪə
Velmi se mi tady líbilo.
I liked it here very much.
aɪ laɪkt ɪt hɪə ˈvεrɪ mʌtʃ
Doporučíme vás našim známým.
We will recommend you to our friends.
wiː wɪl ˌrεkəˈmεnd juː tə aʊə frεndz
Nejsme příliš spokojeni se (službami)...
We are not very satisfied with (the services)...
wiː ɑː nɒt ˈvεrɪ ˈsætɪsfaɪd wɪθ (ðə ˈsɜːvɪsɪz)
Náš pokoj se nám nelíbí.
We don't like our room.
wiː dəʊnt laɪk aʊə ruːm
Požadujeme slevu.
We demand a discount.
wiː dɪˈmɑːnd ə ˈdɪskaʊnt
Chci zpátky peníze.
I want my money back., I want a refund.
aɪ wɒnt maɪ ˈmʌnɪ bækˌ aɪ wɒnt ə ˈriːˌfʌnd
Budeme si muset stěžovat vedoucímu na...
We will have to complain to the manager about...
wiː wɪl hæv tə kəmˈpleɪn tə ðə ˈmænɪdʒə əˈbaʊt
Musím si stěžovat.
I must complain.
aɪ mʌst kəmˈpleɪn
Pokud to nenapravíte, půjdeme jinam.
If you don't correct it, we will go elsewhere.
ɪf juː dəʊnt kəˈrεkt ɪtˌ wiː wɪl gəʊ ˌεlsˈwεə