Na golfovém hřišti

Na golfovém hřišti

On the golf course
Rád bych si zahrál golf.
I'd like to play some golf.
aɪd laɪk tə pleɪ sʌm gɒlf
Je tu v okolí nějaké 18jamkové hřiště?
Is there an 18-hole golf course around here?
ɪz ðεə ən ˈeɪˈtiːnhəʊl gɒlf kɔːs əˈraʊnd hɪə?
Půjčujete golfové vybavení?
Do you rent golf equipment?
dʊ juː rεnt gɒlf ɪˈkwɪpmənt?
Kolik stojí 50 míčků na cvičném odpališti?
How much are fifty balls on a driving range?
haʊ mʌtʃ ɑː ˈfɪftɪ bɔːlz ɒn ə ˈdraɪvɪŋ reɪndʒ?
Musím na sobě mít tričko s límečkem?
Do I have to wear a polo shirt?
dʊ aɪ hæv tə wεə ə ˈpəʊləʊ ʃɜːt?
Můžeme si najmout instruktora?
Can we take lessons with an instructor?
kən wiː teɪk ˈlεsnz wɪθ ən ɪnˈstrʌktə?
Naučíte mě správně odpalovat?
Will you teach me how to tee off properly?
wɪl juː tiːtʃ miː haʊ tə tiː ɒf ˈprɒpəlɪ?
Které železo mám teď použít?
Which iron should I use now?
wɪtʃ ˈaɪən ʃʊd aɪ juːz naʊ?
Mám to zahrát šestkou nebo sedmičkou?
Should I go with 6 or 7 iron?
ʃʊd aɪ gəʊ wɪθ sɪks ɔː ˈsεvn ˈaɪən?
Potřebuji zlepšit švih/krátkou hru.
I need to improve my swing/short game.
aɪ niːd tə ɪmˈpruːv maɪ swɪŋ/ʃɔːt geɪm
Patování zatím moc nezvládám.
I haven't mastered the putting yet.
aɪ ˈhævnt ˈmɑːstəd ðə ˈpʌtɪŋ jεt
Zahrál jste již někdy jamku na jeden úder?
Have you ever hit a hole in one?
hæv juː ˈεvə hɪt ə həʊl ɪn wʌn?
golfové hřiště
golf course
gɒlf kɔːs
odpaliště
teeing ground
tiːɪŋ graʊnd
fervej, fairway
fairway
ˈfεəˌweɪ
green
green
griːn
jamka
hole
həʊl
bunkr, bankr
bunker
ˈbʌŋkə
vodní překážka
water hazard
ˈwɔːtə ˈhæzəd
cvičné odpaliště
driving range
ˈdraɪvɪŋ reɪndʒ
odpal
drive
draɪv
švih
swing
swɪŋ
hůl
club
klʌb
driver
driver
ˈdraɪvə
železa
irons
ˈaɪənz
sendvečka
sand wedge
sænd wεdʒ
pičinkvečka
pitching wedge
pɪtʃɪŋ wεdʒ
patr, putter
putter
ˈpʌtə
míček
ball
bɔːl
týčko
tee
tiː
golfový vozík
golf cart
gɒlf kɑːt