Koupelna a toaleta

Koupelna a toaleta

Bathroom, toilet
Kde je tady koupelna/záchod?
Where is the bathroom/toilet here?
wεə ɪz ðə ˈbɑːθˌruːm/ˈtɔɪlɪt hɪə?
Potřebuji se umýt/opláchnout.
I need to wash/freshen up.
aɪ niːd tə wɒʃ/ˈfrεʃən ʌp
Kde si můžu umýt ruce?
Where can I wash my hands?
wεə kən aɪ wɒʃ maɪ hændz?
Můžu si dát sprchu?
Can I take a shower?
kən aɪ teɪk ə ˈʃaʊə?
Právě se sprchuje.
He is just taking a shower.
hɪ ɪz dʒʌst ˈteɪkɪŋ ə ˈʃaʊə
Rád bych si napustil vanu.
I'd like to run myself a bath.
aɪd laɪk tə rʌn maɪˈsεlf ə bɑːθ
Můžu použít tenhle ručník?
Can I use this towel?
kən aɪ juːz ðɪs ˈtaʊəl?
Měl bych se oholit.
I need a shave.
aɪ niːd ə ʃeɪv
Mohu si půjčit tvůj krém?
Can I use your cream?
kən aɪ juːz jɔː kriːm?
Musím si vyčistit zuby.
I have to brush my teeth.
aɪ hæv tə brʌʃ maɪ tiːθ
Nemáš zubní nit?
Do you have any dental floss?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈdεntl flɒs?
Lakuješ si nehty?
Do you paint your nails?
dʊ juː peɪnt jɔː neɪlz?
Proč neteče teplá voda?
Why is there no hot water?
waɪ ɪz ðεə nəʊ hɒt ˈwɔːtə?
Musím (jít) na záchod.
I have to go to the toilet/(AmE) bathroom.
aɪ hæv tə gəʊ tə ðə ˈtɔɪlɪt/ˈbɑːθˌruːm
Potřebuji na malou/velkou.
I need to do a number one/two.
aɪ niːd tə dʊ ə ˈnʌmbə wʌn/tuː
Není tu toaletní papír.
There's no toilet paper.
ðεəz nəʊ ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
Na záchodě nefunguje větrák/větrání.
The bathroom fan isn't working.
ðə ˈbɑːθˌruːm fæn ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Spláchni.
Flush the toilet!
flʌʃ ðə ˈtɔɪlɪt!
Záchod nesplachuje.
The toilet won't flush.
ðə ˈtɔɪlɪt wəʊnt flʌʃ
Protéká záchod.
The toilet is running.
ðə ˈtɔɪlɪt ɪz ˈrʌnɪŋ
Záchod je (už zase) ucpaný.
The toilet is clogged (again).
ðə ˈtɔɪlɪt ɪz ˈklɒgd (əˈgεn)
Neodtéká umyvadlo.
The (basin) drain is clogged.
ðə (ˈbeɪsn) dreɪn ɪz ˈklɒgd
Kde je nějaký hadr na zem?
Where can I find some floor cloth?
wεə kən aɪ faɪnd sʌm flɔː klɒθ?
Mohu si tady nechat svoje toaletní potřeby?
Can I leave my toiletries here?
kən aɪ liːv maɪ ˈtɔɪlɪtrɪz hɪə?
vana
bath, (AmE) (bath)tub
bɑːθˌ (bɑːθ)tʌb
sprcha
shower
ˈʃaʊə
sprchový kout
shower cubicle/enclosure
ˈʃaʊə ˈkjuːbɪkl/ɪnˈkləʊʒə
umyvadlo
(wash)basin, (AmE) lavatory, sink
(wɒʃ)ˈbeɪsnˌ ˈlævətrɪˌ sɪŋk
kohoutek (vodovodní)
tap, (AmE) faucet
tæpˌ ˈfɔːsɪt
teplá/studená voda
hot/cold water
hɒt/kəʊld ˈwɔːtə
zrcadlo
mirror
ˈmɪrə
mýdlo
soap
səʊp
sprchový gel
shower gel
ˈʃaʊə dʒεl
šampon
shampoo
ʃæmˈpuː
kondicionér
conditioner
kənˈdɪʃənə
pěna do koupele
bath foam, bubble bath
bɑːθ fəʊmˌ ˈbʌbl bɑːθ
koupelová sůl
bath salts
bɑːθ sɔːlts
ručník
towel
ˈtaʊəl
osuška
(bath) towel
(bɑːθ) ˈtaʊəl
župan
bathrobe
ˈbɑːθˌrəʊb
koupelnová předložka
bath mat
bɑːθ mæt
sprchový závěs
shower curtain
ˈʃaʊə ˈkɜːtn
vatové tyčinky
cotton buds, (AmE) Q-tips
ˈkɒtn bʌdzˌ kjuːtɪps
zubní kartáček
toothbrush
ˈtuːθˌbrʌʃ
zubní pasta
toothpaste
ˈtuːθˌpeɪst
dentální/zubní nit
dental floss
ˈdεntl flɒs
toaleta, záchod, WC
toilet, lavatory, WC, (AmE) bathroom
ˈtɔɪlɪtˌ ˈlævətrɪˌ ˌdʌbljuːˈsiːˌ ˈbɑːθˌruːm
toaletní papír
toilet paper
ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
záchodová štětka
toilet brush
ˈtɔɪlɪt brʌʃ
(gumový) zvon
(sink) plunger
(sɪŋk) ˈplʌndʒə
záchodová mísa
toilet bowl
ˈtɔɪlɪt bəʊl
splachovací nádržka
flushing cistern
ˈflʌʃɪŋ ˈsɪstən
záchodové prkénko
toilet seat
ˈtɔɪlɪt siːt
splachovadlo
flusher, flushing system
ˈflʌʃəˌ ˈflʌʃɪŋ ˈsɪstəm